Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Pozwolenie na budowę pod warunkiem podłączenia do elektrociepłowni

24.07.2012r.

Od pierwszego lipca obowiązują nowe wymagania dla inwestorów występujących o uzyskanie pozwolenie na budowę. Chodzi o artykuły 38 i 39 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o efektywności energetycznej. Przepisy te wprowadziła po niemal rocznym vacatio legis ustawa o efektywności energetycznej (DzU z 2011 r., nr 94, poz.551), która weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku. Regulacje te wprowadzają zmiany do ustawy Prawo budowlane. Przewidują one, że inwestor występując o wydanie pozwolenia na budowę, nie będzie dowolnie wybierać w jaki sposób ogrzewany będzie budynek, którego budowę planuje. Przepisy nakładają bowiem na niego obowiązek podłączenia budynku do istniejącej w okolicy elektrociepłowni. Jednak, aby inwestor był zobowiązany do podłączenia budowanego budynku do sieci lokalnej elektrociepłowni muszą być spełnione trzy warunki.

Po pierwsze przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku musi wynosi nie mniej niż 50 kW. Po drugie w okolicy planowanej budowy musi istnieć ekologiczna elektrociepłownia, bo tylko do sieci takiej elektrociepłowni inwestor ma obowiązek podłączyć budowany budynek. Ekologiczna elektrociepłownia to taka, która wytwarza 75 proc. energii cieplnej w skali roku dzięki użyciu przy produkcji odnawialnych źródeł energii. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy promieniowania słonecznego, wiatr, źródła geotermalne. Po trzecie ceny ciepła sprzedawanego przez taką elektrociepłownię nie mogą być wyższe od średniej ceny ciepła publikowanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Mimo spełnienia tych trzech warunków inwestor planujący budowę budynku może uniknąć podłączenia do istniejącej sieci elektrociepłowni jeżeli uzyska od elektrociepłowni odmowę przyłączenia, albo jeżeli wykona audyt efektywności energetycznej swojego budynku i z audytu tego będzie wynikało, że podłączenie do istniejącej w okolicy ekologicznej elektrociepłowni jest niezasadne, gdyż planowane w budynku indywidualne źródło ciepła jest efektywniejsze.

Celem wprowadzenia nowej regulacji jest zapewnienie efektywniejszego wykorzystania ekologicznych źródeł energii przez zapewnienie ekologicznym elektrociepłowniom odbiorców energii lub wymuszenie na inwestorach (planujących budowę i chcących zastosować własne źródło ciepła), skorzystanie z jeszcze bardziej efektywniejszych źródeł niż stosowane przez lokalną ekologiczną elektrociepłownię. Mimo że przepisy weszły w życie po długim vacatio legis, to inwestorzy jak zwykle muszą przygotować się na spore zamieszanie w starostwach. Zapewne urzędnicy nie mają, np. rozeznania, która to elektrociepłownia w okolicy korzysta z odnawialnych źródeł energii i która wytwarza 75 proc. energii cieplnej (w skali roku) dzięki odnawialnym źródeł energii i czy stosowane przez nią ceny są wyższe od średnich cen dla danego paliwa czy nie. Nowe przepisy już w trakcie procesu legislacyjnego spotkały się z protestami deweloperów, którym zapewne najbardziej utrudnią prowadzenie inwestycji. Deweloperzy zarzucali, że poza wprowadzaniem kolejnych utrudnień w procesie budowlanym, mogą czynić lokalnych dostawców ciepła monopolistami. Jednak nowe regulacje obowiązywać będą nie tylko deweloperów budujących budynki wielolokalowe, ale również inwestorów budujących większe domy jednorodzinne.


źródło: krn.pl