Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Deregulacje – pierwsze czytanie w Sejmie

9.11.2012r.

– Konsultacje tej ustawy były bezprecedensowo szerokie, brało w nich udział ponad 500 podmiotów – powiedział dzisiaj Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin w Sejmie, gdzie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanej w MS ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Przypomnijmy, regulacje – o których dzisiaj debatowano – obejmują zmiany 28 ustaw. Przewidują częściową lub całkowitą deregulację 50 zawodów.
– Deregulacja to szansa dla kilkudziesięciu tysięcy młodych Polaków, by znaleźli pracę – tłumaczył Minister Jarosław Gowin. – Kolejnym pozytywnym wynikiem przygotowanych przez nas zmian będzie podniesienie jakości usług. Wszędzie na świecie skutkiem deregulacji jest podniesienie konkurencyjności gospodarki i ogólny wzrost dynamiki gospodarki – dodał.
Minister spotkał się dzisiaj w Sejmie również z członkami Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku, z którymi dyskutował o deregulacji. Wcześniej – w trakcie konsultacji – spotkał się z niemal wszystkimi klubami parlamentarnymi.
Projekt I transzy ustawy deregulacyjnej Rada Ministrów przyjęła 25 września 2012 r.
Pierwotnie projekt ustawy otwierał dostęp do 49 zawodów. Przyjęta lista liczy 50 profesji. Zmiana wynika z faktu objęcia deregulacją wszystkich siedmiu – a nie trzech, jak pierwotnie zakładano – zakresów uprawnień geodetów (poprzez skrócenie okresów wymaganych praktyk), przy jednoczesnym przesunięciu na następny etap trzech zawodów regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze (mechanik wiertni, spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych i spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi), co podyktowane jest chęcią kompleksowego zderegulowania wszystkich zawodów zawartych w tej ustawie.
– Liczę na to, że nasze propozycje poprze nie tylko koalicja, ale i kluby opozycyjne – powiedział Minister Sprawiedliwości.
II transza deregulacji 2 października 2012 r. trafiła do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.