Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Firmy nie muszą już przechowywać ani kupować MSiG

30.01.2013r.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Projekt ten ma na celu m.in. zniesienie – ciążącego na przedsiębiorcy – obowiązku przechowywania numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia dotyczące tego przedsiębiorcy, oraz zmianę brzmienia dwóch przepisów ze względu na funkcjonowanie w systemie prawa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obowiązek ten nie znajduje uzasadnienia wobec zmiany sposobu rozpowszechniania Monitora, zapewniającej powszechny i nieskomplikowany dostęp on-line do treści ogłoszeń zamieszczonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wedle projektowanych rozwiązań, zmiany wymaga również przepis art. 1 ust. 7 ustawy stanowiący upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia w drodze rozporządzenia organizacji, sposobu, wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Przepis ten nie zawiera wytycznych, przez co nie spełnia wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji. Podkreślenia wymaga, że ustawa została uchwalona w grudniu 1995 r., a więc przed wejściem w życie Konstytucji. Redagując przepis należy wskazać, że organ upoważniony regulując wskazane wyżej kwestie, powinien mieć na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia ogłoszenia i wydawania Monitora, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby szybkiej publikacji i zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji publikowanych w Monitorze.

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie obowiązujących aktualnie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego do wymogów konstytucyjnych oraz aktualnego stanu prawnego.