Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Ostatni dzwonek na zarejestrowanie spółki komandytowo-akcyjnej

8.10.2013r.

Październik może być ostatnim miesiącem na założenie spółki komandytowej, która jeszcze przez prawie dwa lata będzie mogła być opodatkowana na obecnych, korzystniejszych zasadach. Chętnych do założenia takiej spółki nie brakuje – powiedzieli PAP eksperci podatkowi.
– Niektórzy zakładają teraz spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną „na zapas”, nie wiedząc nawet, czy faktycznie będą w tej formie prowadzić działalność gospodarczą – powiedziała PAP Beata Hudziak z 4Tax Group.
Obecna popularność spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych wynika głównie z korzystnego ich opodatkowania – podatek płacą w nich tylko wspólnicy. W Sejmie trwają jednak prace zmierzające do dwukrotnego opodatkowania: podatek miałaby płacić zarówno spółka, jak i jej wspólnicy.
Rządowy projekt zakłada, że dochody wspólników w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych nie będą już dłużej dochodami z działalności gospodarczej, tylko dochodami z tzw. udziału w zyskach spółki. To nie tylko oznacza, że wspólnicy nie będą dłużej sami wpłacać podatku do urzędu skarbowego, bo będzie go potrącać – w zryczałtowanej wysokości 19 proc. – spółka. Przede wszystkim planowana przez rząd zmiana spowoduje, że wspólnicy nie będą mogli odliczać kosztów ponoszonej przez siebie działalności – będzie je mogła odliczać tylko spółka – a tym samym nie będą też mogli odliczać składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej. W rządowym projekcie nie uwzględniono możliwości takiego odliczenia.
Do tzw. starych spółek, czyli założonych przed 1 stycznia 2014 r., miałyby jednak zastosowanie dotychczasowe zasady opodatkowania. – Aby jak najdłużej korzystać z dotychczasowych zasad, należy jeszcze w tym roku, najlepiej jeszcze w październiku, założyć spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną, wpisując do umowy spółki, że rokiem obrotowym będzie dla niej rok zaczynający się najpóźniej od 1 grudnia i trwający do 30 listopada – wyjaśnił Piotr Liss z RSM Poland KZWS.
W efekcie pierwszy rok obrotowy nowej spółki będzie trwał od dnia założenia spółki do 30 listopada 2013 r.
– Następnie, już po zarejestrowaniu spółki w KRS, należy zmienić rok obrotowy na rozpoczynający się 1 listopada i kończący 31 października, czyli niejako „cofnąć” go o miesiąc – powiedział Liss, dodając, że taką zmianę należy jak najszybciej zarejestrować w KRS.
Przepisy wskazują, że pierwszy po zmianie rok podatkowy musi być dłuższy niż 12 miesięcy – maksymalnie nie może on przekroczyć 23 miesięcy. – Jeśli więc zmienimy rok obrotowy na rozpoczynający się od 1 listopada, to może on potrwać nawet i do października 2015 r. – wyjaśnił Liss.
Zmiana roku obrotowego musi zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku, ponieważ z rządowego projektu wynika, że spółka, której rok zostanie zmieniony później niż po 14 dniach od wejścia w życie ustawy, nie będzie już mogła rozliczać się na dotychczasowych zasadach.
Na razie nadzwyczajnego zainteresowania spółkami komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi nie widać jeszcze w danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Nadal jednak cieszą się one niesłabnącą popularnością. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2012 r. powstało 2575 spółek komandytowych, w I półroczu tego roku – 1422, a od lipca do końca września br. – 431.
Jeszcze bardziej popularne stały się w ostatnim czasie spółki komandytowo-akcyjne – od lipca do końca września br. zarejestrowano ich 629, więcej niż w I półroczu br., kiedy powstało ich 566. Eksperci oceniają, że to efekt dwóch korzystnych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, potwierdzających preferencyjne opodatkowanie akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. W ub.r. zarejestrowano 1370 takich spółek.
Dla porównania w 2012 r. powstało zaledwie 191 spółek partnerskich, a od lipca do września br. – tylko 51. Wprawdzie spółki te są przewidziane tylko dla niektórych tzw. wolnych zawodów, głównie prawniczych, doradczych i medycznych, ale wiele prawników – mimo możliwości założenia spółki partnerskiej – i tak wybierało do tej pory spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną.
Zdaniem Hudziak, planowane przez rząd zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo – akcyjnych są zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że spółki te były dotychczas wykorzystywane głównie dla tzw. optymalizacji podatkowej. – Zupełnie niezrozumiały jest jednak cel zmian w opodatkowaniu spółek komandytowych – powiedziała ekspertka.