Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Dopłaty unijne nie dla każdego rolnika

11.03.2016r.

 

Do tej pory można było otrzymać dofinansowanie na działalność rolniczą prowadzoną na gruncie użytkowanym bez umów. W czwartek Senat przyjął nowelizację, która położy kres wyłudzeniom, do których dochodziło z tego powodu. Ustawa wejdzie w życie już 15 marca.

Od teraz o dopłaty bezpośrednie do dzierżawionych gruntów będzie mógł się ubiegać wyłącznie rolnik, który posiada do nich tytuł prawny. Dzięki temu ukrócone zostaną wyłudzenia dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi skarbu państwa – tak zakładają autorzy nowelizacji do ustawy o dopłatach bezpośrednich, którą Senat przyjął bez poprawek w czwartek. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 64 senatorów, a 25 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

200 mln zł strat

 

Zgodnie z unijnymi przepisami dopłaty bezpośrednie przysługują osobie, która prowadzi działalność rolniczą. Problem w tym, że unijne prawo nie reguluje, czy ubiegający się o dopłatę musi posiadać tytuł prawny do gruntów, na których działa. A to stwarza pole do nadużyć: o dopłaty ubiegają się osoby, które użytkują cudzą ziemię – czasem robią to za ich wiedzą, często jednak nielegalnie. Sprawa dotyczy m.in. korzystania z gruntów należących do zasobu własności rolnej skarbu państwa.

Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników z końcem września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (ok. 1 tys. przypadków). Odnotowano także ponad 200 przypadków odmowy wydania nieruchomości już po rozwiązaniu umowy dzierżawy (w sumie ok. 9 tys. hektarów).

 

Umowa musi być

 

Na mocy nowych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do której składane są wnioski o dopłaty bezpośrednie do działek dzierżawionych od państwa, będzie od teraz żądała oświadczenia o posiadaniu tytułu do ich użytkowania. W przypadku, gdy okaże się ono nieprawdziwe, składający je zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Resort rolnictwa przygotował już stosowne rozporządzenie określające wzór takiego oświadczenia. Ustawa ma wejść w życie już 15 marca br., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Szacuje się, że od 2004 r. straty związane z dopłatami dla rolników bezumownie korzystających z gruntów należących do skarbu państwa mogą sięgać ok. 200 mln zł.

 

 

 

źródło: wyborcza.biz