Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

2 maja 2017r Sąd nieczynny

1.05.2017r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE
z dnia 9 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016.2062) w związku z § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316)

zarządzamy, co następuje:

1. ustalamy: 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z jednoczesnym obowiązkiem ich odpracowania w dniach:
13 maja, 3 czerwca i 26 sierpnia 2017 roku;
2. w dniach 13 maja, 3 czerwca i 26 sierpnia 2017 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w godzinach 7:30 do 15:30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia – od wtorku do piątku;
3. wyznaczamy dzień 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, wobec treści art. 130 § 2 kp (dzień 11 listopada 2017 roku przypadający w sobotę powoduje obowiązek po stronie pracodawcy wyznaczenie innego dnia wolnego);
4. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.