Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

ksopz

KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU

Katalog składa się z ośmiu działów oznaczonych literami od A do G zawierających zasady opisu przedmiotów w nich wyszczególnionych oraz działu H zawierającego zasady opisu właściwe dla innych przedmiotów niż te, dla których zasady opisu zawarte zostały w działach A-G.

Każdy dział dzieli się na pozycje, które obejmują zasady opisu dotyczące poszczególnych przedmiotów.

Opis przedmiotu zastawu wg zasad z działu H stosuje się, gdy w działach A-G brak jest pozycji katalogu właściwej dla danego przedmiotu.

Spis Działów Katalogu:

DZIAŁ A RZECZY RUCHOME

DZIAŁ B ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY

DZIAŁ C WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŚĆ PRAW (UDZIAŁY)

DZIAŁ D WIERZYTELNOŚCI I PRAWA PRZYSZŁE

DZIAŁ E PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

DZIAŁ F PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

DZIAŁ H INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

Dział A

Rzeczy ruchome

NUMER POZYCJI KATALOGU A 1


Nazwa przedmiotu


Samochód osobowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – samochodów osobowych

Nazwa cechy


A


Marka samochodu


B


Numer rejestracyjny


C


Numer dowodu rejestracyjnego


D


Rok produkcji


E


Numer silnika


F


Numer nadwoziaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 2


Nazwa przedmiotu


Samochód ciężarowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – samochodów ciężarowych

Nazwa cechy


A


Marka samochodu


B


Numer rejestracyjny


C


Numer dowodu rejestracyjnego


D


Rok produkcji


E


Numer silnika


F


Numer nadwoziaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 3


Nazwa przedmiotu


AutobusZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – autobusów

Nazwa cechy


A


Marka samochodu


B


Numer rejestracyjny


C


Numer dowodu rejestracyjnego


D


Rok produkcji


E


Numer silnika


F


Numer nadwozia lub podwoziaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 4


Nazwa przedmiotu


MotocyklZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów samochodowych – motocykli

Nazwa cechy


A


Marka


B


Numer rejestracyjny


C


Numer dowodu rejestracyjnego


D


Rok produkcji


E


Numer ramy


F


Numer silnikaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 5


Nazwa przedmiotu


CiągnikZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – ciągników

Nazwa cechy


A


Marka pojazdu


B


Numer nadwozia


C


Numer dowodu rejestracyjnego


D


Rok produkcji


E


Numer silnika


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 6


Nazwa przedmiotu


Pojazd szynowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem pojazdów samochodowych) – szynowych, np. tramwajów, drezyn

Nazwa cechy


A


Rodzaj pojazdu


B


Marka pojazdu


C


Numer nadwozia


D


Numer dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego


E


Rok produkcji


F


Numer silnikaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 7


Nazwa przedmiotu


MotorowerZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów silnikowych – motorowerów

Nazwa cechy


A


Marka pojazdu


B


Numer ramy


C


Numer silnika


D


Numer dowodu rejestracyjnego


E


Producent


F


Rok produkcjiUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 8


Nazwa przedmiotu


Przyczepa, naczepaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przyczep i naczep

Nazwa cechy


A


Rodzaj pojazdu


B


Marka pojazdu


C


Numer podwozia


D


Numer dowodu rejestracyjnego


E


Rok produkcji


F


Masa własna lub ładownośćUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Wszystkie cechy (A, B, C, D, E, F) należy wpisać według danych z dowodu rejestracyjnego.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 9


Nazwa przedmiotu


Pojazd wolnobieżnyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do pojazdów wolnobieżnych i silnikowych maszyn budowlanych

Nazwa cechy


A


Rodzaj pojazdu


B


Marka pojazdu


C


Numer podwozia


D


Numer silnika


E


Numer dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego


F


Rok produkcjiUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z dokumentu ewidencyjnego (rejestracyjnego), dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej umieszczonej na pojeździe.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 10


Nazwa przedmiotu


Inny pojazd silnikowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych pojazdów silnikowych niż wymienione w pozycjach od A-1 do A-9

Nazwa cechy


A


Rodzaj pojazdu


B


Marka pojazdu


C


Numer podwozia


D


Numer silnika


E


Numer dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu rejestrowego


F


Rok produkcjiUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z dokumentu ewidencyjnego (rejestracyjnego), dowodu zakupu lub tabliczki znamionowej umieszczonej na pojeździe.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 11


Nazwa przedmiotu


Statek morski nie wpisany do rejestru okrętowegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami morskimi nie wpisanymi do rejestru okrętowego

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne


C


Numer rejestrowy


D


Rok budowy


E


Wyporność lub wymiary


F


Nazwa portu macierzystegoUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 12


Nazwa przedmiotu


Statek rybacki nie wpisany do rejestru okrętowegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami rybackimi nie wpisanymi do rejestru okrętowego

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne


C


Numer rejestrowy


D


Rok budowy


E


Wyporność lub wymiary


F


Nazwa portu macierzystegoUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 13


Nazwa przedmiotu


Statek żeglugi śródlądowejZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących statkami żeglugi śródlądowej

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne


C


Numer rejestrowy


D


Rok budowy


E


Wyporność lub wymiary


F


Nazwa portu macierzystegoUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 14


Nazwa przedmiotu


Statek sportowy, turystycznyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących łodziami sportowymi bądź turystycznymi

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne


C


Numer rejestrowy


D


Rok budowy


E


Wyporność lub wymiary


F


Nazwa portu macierzystegoUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 15


Nazwa przedmiotu


Inny statek morski, łódźZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do urządzeń pływających (z wyłączeniem statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego) będących innymi statkami lub łodziami

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne


C


Numer rejestrowy


D


Rok budowy


E


Wyporność lub wymiary


F


Nazwa portu macierzystegoUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 16


Nazwa przedmiotu


Inne urządzenia pływająceZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych urządzeń pływających niż określone w pozycjach od A-11 do A-15

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Nazwa lub oznaczenie identyfikacyjne


C


Numer rejestrowy


D


Rok budowy


E


Wyporność lub wymiary


F


Nazwa portu macierzystegoUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) według danych z ewidencji organu rejestrującego, przy czym muszą one być także umieszczone w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 17


Nazwa przedmiotu


SamolotZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych będących samolotami, np. samolot odrzutowy

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Nazwa lub znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 18


Nazwa przedmiotu


Śmigłowiec / Wiropłat / WiatrakowiecZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego będących śmigłowcami, wiropłatami, wiatrakowcami

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Nazwa lub znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 19


Nazwa przedmiotu


Szybowiec / MotoszybowiecZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych będących szybowcami lub motoszybowcami

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Nazwa lub znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 20


Nazwa przedmiotu


BalonZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego będących balonami (z wyjątkiem balonów bez załogi)

Nazwa cechy


A


Rodzaj statku


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Nazwa lub znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 21


Nazwa przedmiotu


Spadochron osobowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do sprzętu lotniczego będącego spadochronami osobowymi

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 22


Nazwa przedmiotu


Silnik lotniczyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do silników lotniczych

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Nazwa lub znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 23


Nazwa przedmiotu


Wyciągarka / ŚciągarkaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do sprzętu lotniczego będącego wyciągarkami lub ściągarkami

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 24


Nazwa przedmiotu


Inne kategorie statków powietrznych i sprzętu lotniczegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do statków powietrznych i sprzętu lotniczego nie wymienionego w pozycjach od A-17 do A-23

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Typ i seria


C


Numer fabryczny


D


Nazwa lub znak rejestracyjny


E


Organ rejestrujący


F


Rok budowyUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Należy wpisać cechy (A, B, C, D, E, F) na podstawie danych ujawnionych we właściwym rejestrze, przy czym dane te powinny być także ujawnione w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 25


Nazwa przedmiotu


Sprzęt AGDZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem AGD

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka lub symbol


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu AGD, np. zmywarka.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. AGD 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Zanussi”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Śnieżka” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 26


Nazwa przedmiotu


Sprzęt audio-video lub fotograficznyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem audio-video lub fotograficznym

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka lub symbol


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu audio-video, np. kamera video.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. CPV 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „PHILIPS”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. C 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Explorer” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 27


Nazwa przedmiotu


Sprzęt elektrotechnicznyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem elektrotechnicznym z wyłączeniem narzędzi elektrycznych i pneumatycznych

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka lub symbol


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu, np. wiertarka.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. TT 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „TOP”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. K 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 28


Nazwa przedmiotu


Sprzęt telekomunikacyjnyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących sprzętem telekomunikacyjnym

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać dane charakteryzujące sprzęt pod względem rodzajowym, np. aparat telefoniczny z sekretarką.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. CV 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Panasonic”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 29


Nazwa przedmiotu


KopiarkaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń – kopiarek

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj kopiarki, np. kopiarka laserowa.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. DCC 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Canon”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1995 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Copywriter” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 30


Nazwa przedmiotu


Komputer, sprzęt komputerowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących komputerami, sprzętem komputerowym

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać dane charakteryzujące sprzęt pod względem rodzajowym, np. komputer osobisty.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. ZSR 9540.

Cecha C

Należy podać nazwę (firmę) producenta, np. „IBM”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Junior” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 31


Nazwa przedmiotu


Narzędzie elektryczne, pneumatyczneZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do maszyn i urządzeń będących narzędziami elektrycznymi lub pneumatycznymi

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać dane charakteryzujące sprzęt pod względem rodzajowym.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. ZSR 9540.

Cecha C

Należy podać nazwę (firmę) producenta.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 32


Nazwa przedmiotu


Inna maszyna lub urządzenieZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych maszyn i urządzeń niż wymienione w pozycji od A-25 do A-31

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Marka


C


Producent


D


Rok produkcji


E


Numer fabryczny


F


Nazwa własna lub typUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj sprzętu.

Cecha B

Należy wpisać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. DR 9540.

Cecha C

Należy podać firmę producenta, np. „Zanussi”.

Cecha D

Należy podać rok produkcji uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. 1997 r.

Cecha E

Należy podać numer fabryczny uwidoczniony na tabliczce znamionowej znajdującej się na sprzęcie, np. E 12735.

Cecha F

Należy podać nazwę własną, np. „Śnieżka” bądź typ, jeżeli sprzęt nie posiada nazwy własnej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 33


Nazwa przedmiotu


SsakiZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem zwierząt dzikich w stanie wolnym) będących ssakami

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Gatunek


C


Rasa


D


Wiek


E


Płeć


F


WagaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj ssaka, np. krowa, koń.

Cecha B

Należy wpisać gatunek biorąc pod uwagę jakość ssaka z punktu widzenia rygorów obowiązujących w obrocie, np. I, II, III.

Cecha C

Należy wpisać rasę danego rodzaju ssaka, np. owczarek alzacki.

Cecha D

Należy wpisać wiek wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

Cecha E

Należy wpisać płeć ssaka.

Cecha F

Należy wpisać wagę wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 34


Nazwa przedmiotu


PtakiZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem zwierząt dzikich w stanie wolnym) będących ptakami

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Gatunek


C


Rasa


D


Wiek


E


Płeć


F


WagaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj ptaka, np. struś, indyk.

Cecha B

Należy wpisać gatunek biorąc pod uwagę jakość ptaka z punktu widzenia rygorów obowiązujących w obrocie, np. I, II, III.

Cecha C

Należy wpisać rasę danego rodzaju ptaka, np. struś Emu.

Cecha D

Należy wpisać wiek wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

Cecha E

Należy wpisać płeć ptaka.

Cecha F

Należy wpisać wagę wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 35


Nazwa przedmiotu


Inne zwierzęZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych zwierząt (w tym także zwierząt dzikich hodowanych przez człowieka) niż wymienione w pozycjach od A-33 do A-34

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Gatunek


C


Rasa


D


Wiek


E


Płeć


F


WagaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj zwierzęcia.

Cecha B

Należy wpisać gatunek biorąc pod uwagę jakość zwierzęcia z punktu widzenia rygorów obowiązujących w obrocie, np. I, II, III.

Cecha C

Należy wpisać rasę danego rodzaju zwierzęcia.

Cecha D

Należy wpisać wiek wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

Cecha E

Należy wpisać płeć zwierzęcia.

Cecha F

Należy wpisać wagę wg danych zawartych w umowie zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 36


Nazwa przedmiotu


Dobro kultury wpisane do rejestru zabytkówZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Autor (twórca)


C


Rok (wiek) powstania


D


Numer w rejestrze zabytków


E


Organ rejestrujący


F


Nazwa własna dziełaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj dobra, np. obraz, rzeźba.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko oraz, jeżeli występuje, pseudonim artystyczny twórcy.

Cecha C

Należy podać rok lub wiek powstania dobra.

Cecha D

Należy podać pod jakim numerem dobro zostało wpisane do rejestru zabytków.

Cecha E

Należy podać organ prowadzący rejestr.

Cecha F

Należy wpisać nazwę pod jaką dzieło występuje.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 37


Nazwa przedmiotu


Dzieło sztukiZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dzieł sztuki

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Autor (twórca)


C


Rok (wiek) powstania


D


Numer w katalogu lub innej ewidencji, jeżeli dzieło jest skatalogowane


E


Oznaczenie podmiotu określonego pod literą D


F


Nazwa własna dziełaUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj dobra, np. obraz, rzeźba.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko oraz, jeżeli występuje, pseudonim artystyczny twórcy.

Cecha C

Należy podać rok lub wiek powstania dobra.

Cecha D

Należy wpisać numer katalogu lub innej ewidencji, jeżeli dzieło jest skatalogowane.

Cecha E

Należy podać nazwę jednostki prowadzącą ewidencję lub katalog.

Cecha F

Należy wpisać nazwę pod jaką dzieło występuje.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 38


Nazwa przedmiotu


ZbożeZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – zbóż

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Nazwa


C


Gatunek


D


Ilość kwintali (lub ton)


E


Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej


F

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj zboża, np. owies.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką zboże występuje, np. Złota, Grana.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kwintalach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

Cecha F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 39


Nazwa przedmiotu


WarzywaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – warzyw

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Nazwa


C


Gatunek


D


Ilość kwintali (lub ton)


E


Przeznaczenie


F


Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczejUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj warzywa, np. kalafior, cebula.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką warzywo występuje, np. karotka.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kwintalach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać przeznaczenie warzywa.

Cecha F

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 40


Nazwa przedmiotu


OwoceZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do płodów upraw rolnych – owoców

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Nazwa


C


Gatunek


D


Ilość kwintali (lub ton)


E


Przeznaczenie


F


Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczejUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj owoców, np. jabłka, porzeczka.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką owoce występuje, np. renkloda.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać przeznaczenie owoców.

Cecha F

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 41


Nazwa przedmiotu


Inne płody rolneZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych płodów rolnych nie wymienionych w poz. od A-38 do A-40

Nazwa cechy


A


Rodzaj


B


Nazwa


C


Gatunek


D


Ilość kwintali (lub ton)


E


Przeznaczenie


F


Sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczejUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj płodów rolnych.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką dane dobro występuje.

Cecha C

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha D

Należy wpisać wagę wyrażoną w kilogramach lub tonach.

Cecha E

Należy wpisać przeznaczenie płodów rolnych.

Cecha F

Należy wpisać sposób opakowania lub inny sposób wyodrębnienia wynikający z umowy zastawniczej.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 42


Nazwa przedmiotu


BiżuteriaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do kamieni szlachetnych, kruszców szlachetnych oraz wyrobów z nich wykonanych

Nazwa cechy


A


Rodzaj (kruszec, kamień, biżuteria)


B


Nazwa


C


Waga (w wypadku kamieni szlachetnych liczba karatów)


D


Gatunek


E


Próba


F


Wzmianka o istnieniu szczegółowego opisu przedmiotu zastawu w aktach rejestrowychUwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać rodzaj zastawianego dobra, np. kruszec, kamień szlachetny, biżuteria.

Cecha B

Należy wpisać nazwę własną pod jaką dane dobro występuje, np. Gwiazda Północy.

Cecha C

Należy wpisać wagę wyrażoną w kilogramach, gramach, uncjach, w wypadku kamieni szlachetnych w karatach.

Cecha D

Należy wpisać gatunek, np. I lub II.

Cecha E

Należy wpisać próbę.

Cecha F

Należy wpisać słowo TAK w wypadku istnienia szczegółowego opisu przedmiotu zastawu (np. w formie załącznika do umowy zastawniczej), znajdującego się w aktach rejestrowych sądu. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 43


Nazwa przedmiotu


Rzeczy inne powstałe w technicznym procesie produkcjiZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do rzeczy przyszłych, powstałych w technicznym procesie produkcji

Nazwa cechy


A


Nazwa własna rzeczy i oznaczenie rubryki, wg której dokonywany jest opis


B


Termin, z nadejściem którego rzecz zaistnieje


C
D
E
F

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

W rubryce A należy podać nazwę pod jaką rzecz występuje oraz pozycję katalogu – najbardziej zbliżoną pod względem przedmiotowym do rzeczy wskazanej w tej rubryce – wg której w rubrykach C-F dokona się opisu przedmiotu zastawu, np. A-30.

Cechy C-F

Należy wpisać cztery najbardziej charakterystyczne cechy danej rzeczy wg kryteriów przyjętych w wybranej pozycji katalogu.

NUMER POZYCJI KATALOGU A 44


Nazwa przedmiotu


Pożytki naturalne rzeczyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do rzeczy przyszłych – pożytków naturalnych rzeczy

Nazwa cechy


A


Nazwa własna rzeczy i oznaczenie rubryki, wg której dokonywany jest opis


B


Termin, z nadejściem którego rzecz zaistnieje


C
D
E
F

Uwagi co do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

W rubryce A należy podać nazwę pod jaką rzecz występuje oraz pozycję katalogu – najbardziej zbliżoną pod względem przedmiotowym do rzeczy wskazanej w tej rubryce – wg której w rubrykach C-F dokona się opisu przedmiotu zastawu, np. A-35.

Cechy C-F

Należy wpisać cztery najbardziej charakterystyczne cechy danej rzeczy wg kryteriów przyjętych w wybranej pozycji katalogu.

Dział B

ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY

NUMER POZYCJI KATALOGU B 1


Nazwa przedmiotu


Mienie ruchome przedsiębiorstwaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr przedsiębiorstwa będących:

  • · środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, np. maszyny

(park maszynowy), zespoły urządzeń, linie technologiczne, wyposażenie

biur, środki transportowe, dobra niematerialne pod warunkiem, że ich

„właścicielem” jest zastawca

  • · środkami obrotowymi (wszystkie inne przedmioty oprócz środków trwałych)

pod warunkiem, że ich „właścicielem” jest zastawca

Nazwa cechy


A


Nazwa, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo (w braku nazwy rodzaj działalności)


B


Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru w rejestrze zastawów


C


Wartość zbioru (np. wg bilansu), na konkretny dzień


D


Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru


E
F

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać nazwę, pod którą prowadzone jest przedsiębiorstwo w skład którego wchodzi zastawiane mienie (np. sklep warzywny „Poziomka”, zakład szewski „Dratwa”, księgarnia „Liber”) lub w braku nazwy jak najściślejsze określenie przedmiotu działalności (zakład szklarski, hurtownia obuwia, sklep spożywczy, przedsiębiorstwo budowlane, wytwórnia zabawek, drukarnia).

Cecha B

Należy wpisać słowo TAK w wypadku gdy istnieje szczegółowa lista przedmiotów wchodzących w skład zbioru bądź to w umowie zastawniczej (lub załączniku do niej) lub jeżeli umowa odsyła do ewidencji środków trwałych z zaznaczeniem, że wymienione w niej wszystkie dobra stanowią przedmiot zastawu rejestrowego, jeżeli lista znajduje się w zbiorze dokumentów w rejestrze zastawów. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

Cecha C

Wartość zbioru to wielkość wyrażona w złotych polskich w oparciu o ustalone przez strony kryteria w umowie zastawniczej (np. bilansu, wyceny biegłych ekspertów lub umowę) z podaniem daty oszacowania.

Cecha D

Należy podać miejscowość, w której położony jest zbiór, ulicę, numer domu.

Cechy E-F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU B 2


Nazwa przedmiotu


Mienie ruchome gospodarstwa rolnegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do dóbr gospodarstwa rolnego będących:

  • · inwentarzem ruchomym, martwym
  • · inwentarzem ruchomym, żywym

Nazwa cechy


A


Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru w rejestrze zastawów


B


Wartość zbioru, na konkretny dzień


C


Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru


D


Powierzchnia gospodarstwa


E
F

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać słowo TAK w wypadku gdy istnieje szczegółowa lista przedmiotów wchodzących w skład zbioru bądź to w umowie zastawniczej (lub załączniku do niej), jeżeli lista znajduje się w zbiorze dokumentów w rejestrze zastawów. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

Cecha B

Wartość zbioru to wielkość wyrażona w złotych polskich w oparciu o ustalone przez strony kryteria w umowie zastawniczej (np. bilansu, wyceny biegłych ekspertów lub umowę) z podaniem daty oszacowania.

Cecha C

Należy podać miejscowość, w której położony jest zbiór (jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie kilku miejscowości należy podać miejsce położenia siedliska).

Cecha D

Należy podać powierzchnię rzeczywistą gospodarstwa na dzień zawarcia umowy zastawniczej.

Cechy E-F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU B 3


Nazwa przedmiotu


Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmiennyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych zbiorów rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby ich skład był zmienny niż opisane w pozycjach od B-1 do B-2

Nazwa cechy


A


Nazwa zbioru (rodzaj zbioru)


B


Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru


C


Wartość zbioru, na konkretny dzień


D


Miejsce położenia (lokalizacja) zbioru


E
F

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać nazwę zbioru lub jak najściślejsze jego określenie (oznaczenie).

Cecha B

Należy wpisać słowo TAK w wypadku gdy istnieje lista przedmiotów wchodząca w skład zbioru bądź to w umowie zastawniczej (lub załączniku do niej), jeżeli lista znajduje się w zbiorze dokumentów w aktach rejestrowych sądu. W innym wypadku należy wpisać słowo NIE.

Cecha C

Wartość zbioru to wielkość wyrażona w złotych polskich w oparciu o ustalone przez strony kryteria w umowie zastawniczej (np. bilansu, wyceny biegłych ekspertów lub umowę) z podaniem daty oszacowania.

Cecha D

Należy podać miejscowość, w której położony jest zbiór, ulicę, numer domu.

Cechy E-F

Nie wypełnia się.

Dział C

WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŚĆ PRAW (UDZIAŁY)

NUMER POZYCJI KATALOGU C 1


Nazwa przedmiotu


Udział we współwłasności rzeczy ruchomejZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się tylko wtedy, gdy w umowie zastawniczej przyjęto, jako przedmiot zastawu, udział we współwłasności a nie rzecz ruchomą

Nazwa cechy


A


Rzecz stanowiąca przedmiot współwłasności


B


Tytuł współwłasności


C


Wielkość udziału stanowiącego przedmiot zastawu


D


Liczba współwłaścicieli, ich imiona i nazwiska, nazwa osoby prawnej (firma)


E


Wartość szacunkowa przedmiotu zabezpieczenia


F

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać nazwę (określenie) rzeczy ruchomej, której udział stanowi przedmiot zastawu (np. samochód osobowy, samochód ciężarowy) zgodnie z nazewnictwem i podziałem w dziale A.

Cecha B

Należy podać źródło powstania współwłasności (np. umowa sprzedaży, dziedziczenie).

Cecha C

Należy wskazać wielkość udziału stanowiącego przedmiot zastawu w ułamku zwykłym.

Cecha D

Należy wpisać liczbę współwłaścicieli oraz ich imiona i nazwiska, w wypadku osób prawnych ich nazwy (firmy).

Cecha E

Należy podać wartość szacunkową przedmiotu zabezpieczenia w złotych polskich o ile w umowie zastawniczej to przewidziano.

Cecha F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU C 2


Nazwa przedmiotu


Udział w spadkuZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się tylko wtedy, gdy strony w umowie zastawniczej przyjęły, że przedmiotem zastawu jest prawo majątkowe w postaci udziału w spadku

Nazwa cechy


A


Imię i nazwisko spadkodawcy


B


Data śmierci spadkodawcy


C


Miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy


D


Postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku


E


Wielkość udziału spadkowego będącego przedmiotem zastawu


F


Wzmianka o istnieniu spisu inwentarza majątku spadkowegoUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać imię i nazwisko spadkodawcy zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Cecha B

Należy wpisać datę śmierci spadkodawcy zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Cecha C

Należy wpisać ostatnie miejsce zamieszkania spadkobiercy zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.

Cecha D

Należy wpisać datę uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku, oznaczenie sądu, który je wydał oraz sygnaturę akt.

Cecha E

Należy wpisać wielkość udziału spadkowego będącego przedmiotem zastawu wyrażonego w ułamku zwykłym.

Cecha F

Należy wpisać słowo TAK, w wypadku gdy istnieje spis inwentarza majątku spadkowego lub opis składu majątku uwzględniającego aktywa i pasywa, stanowiący załącznik do umowy zastawniczej, znajdujący się w zbiorze dokumentów rejestru zastawów. W innym wypadku należy podkreślić słowo NIE.

Dział D

WIERZYTELNOŚCI I PRAWA PRZYSZŁE

NUMER POZYCJI KATALOGU D 1


Nazwa przedmiotu


WierzytelnośćZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do: wierzytelności pieniężnych, niepieniężnych z oznaczonego stosunku umownego, innych wierzytelności

Nazwa cechy


A


Rodzaj wierzytelności


B


Podmioty uprawnione


C


Podmioty zobowiązane


D


Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego


E


Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna, stopa oprocentowania)


F


Rodzaj zabezpieczeń wierzytelnościUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać czy wierzytelność ma charakter pieniężny, czy też niepieniężny.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę wierzyciela (wierzycieli) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę dłużnika (dłużników) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać nazwę umowy albo inne zdarzenie prawne będące źródłem stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika obciążana zastawem wierzytelność.

Cecha E

Należy podać sumę zobowiązania pieniężnego w złotych polskich, zaś w wypadku wierzytelności niepieniężnych szacunkową wartość świadczenia o ile w umowie zastawniczej to przewidziano.

Cecha F

Należy wymienić ustanowione zabezpieczenia wierzytelności o charakterze osobistym, w tym wekslowe oraz zabezpieczenia rzeczowe.

NUMER POZYCJI KATALOGU D 2


Nazwa przedmiotu


Inne prawo względneZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do praw względnych, praw kształtujących (opcji, praw poboru) oraz praw przyszłych

Nazwa cechy


A


Rodzaj (nazwa) prawa


B


Podmioty uprawnione


C


Podmioty zobowiązane


D


Nazwa (oznaczenie) stosunku prawnego


E


Wartość przedmiotu zabezpieczenia (suma nominalna)


F


Rodzaj zabezpieczeń prawaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy podać rodzaj prawa majątkowego będącego przedmiotem zastawu, np. opcja, prawo poboru itp.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę wierzyciela (wierzycieli) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/firmę dłużnika (dłużników) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać nazwę umowy albo inne zdarzenie prawne będące źródłem stosunku prawnego, z którego wynika obciążane zastawem względne prawo majątkowe.

Cecha E

Należy podać wartość prawa majątkowego w złotych polskich, a w wypadku gdy prawo ma charakter niepieniężny szacunkową wartość prawa o ile w umowie zastawniczej to przewidziano.

Cecha F

Należy wymienić ustanowione zabezpieczenia prawa o charakterze osobistym, w tym wekslowe oraz zabezpieczenia rzeczowe.

Dział E

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

NUMER POZYCJI KATALOGU E 1


Nazwa przedmiotu


Prawo z patentuZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu patentu

Nazwa cechy


A


Podmiot uprawniony


B


Tytuł wynalazku


C


Numer patentu


D


Data decyzji Urzędu Patentowego


E


Prawa ograniczające patent lub wpisy uzupełniające stan prawny


F


Wartość szacunkowa zabezpieczeniaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego z patentu (twórca wynalazku, współtwórca, pracodawca lub zamawiający, jeżeli wynalazek dokonany został przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Tytuł wynalazku i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego rubryką B.

Cecha C

Numer rejestrowy patentu nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu.

Cecha E

Prawa ograniczające patent, tj. licencja, prawo korzystania z wynalazku, oświadczenia o licencji otwartej oraz wpisy uzupełniające stan prawny patentu, tj. Patenty dodatkowe.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 2


Nazwa przedmiotu


Prawo z rejestracji wzoru użytkowegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu rejestracji wzoru użytkowego

Nazwa cechy


A


Podmiot uprawniony – oznaczenie osoby twórcy lub współtwórców wzoru użytkowego lub osoby uprawnionej z rejestracji wzoru użytkowego


B


Tytuł wzoru użytkowego


C


Numer świadectwa ochronnego


D


Data decyzji Urzędu Patentowego


E


Prawa ograniczające świadectwo ochronne lub wpisy uzupełniające stan prawny


F


Wartość szacunkowa zabezpieczeniaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego ze świadectwa ochronnego (twórca wzoru użytkowego, współtwórca, pracodawca lub zamawiający, jeżeli wzór użytkowy dokonany został przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Tytuł wzoru użytkowego i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego.

Cecha C

Numer rejestrowy świadectwa ochronnego nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu świadectwa ochronnego.

Cecha E

Prawa ograniczające świadectwo ochronne, tj. licencja, prawo korzystania ze wzoru użytkowego, oświadczenia o licencji otwartej oraz wpisy uzupełniające stan prawny wzoru użytkowego.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 3


Nazwa przedmiotu


Prawo z rejestracji wzoru zdobniczegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu rejestracji wzoru zdobniczego

Nazwa cechy


A


Podmiot uprawniony


B


Oznaczenie wzoru zdobniczego


C


Numer świadectwa ochronnego


D


Data decyzji Urzędu Patentowego


E


Prawa ograniczające świadectwo ochronne lub wpisy uzupełniające stan prawny


F


Wartość szacunkowa zabezpieczeniaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego ze świadectwa ochronnego (twórca wzoru zdobniczego, współtwórca, pracodawca lub zamawiający, jeżeli wzór zdobniczy dokonany został przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Oznaczenie wzoru zdobniczego i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego.

Cecha C

Numer rejestrowy świadectwa ochronnego nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data wydania przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu świadectwa ochronnego.

Cecha E

Prawa ograniczające świadectwo ochronne, tj. licencja, prawo korzystania ze wzoru zdobniczego, oświadczenia o licencji otwartej oraz wpisy uzupełniające stan prawny wzoru zdobniczego.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 4


Nazwa przedmiotu


Prawo z rejestracji topografii układu scalonegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu topografii układu scalonego

Nazwa cechy


A


Podmiot uprawniony


B


Słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej układu scalonego


C


Numer rejestracyjny


D


Data zgłoszenia do rejestracji lub data wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy (jeżeli miało to miejsce przed datą zgłoszenia topografii układu scalonego do rejestru)


E


Prawa ograniczające


F


Wartość szacunkowa zabezpieczeniaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego z rejestracji topografii (twórca topografii układu scalonego, pracodawca lub zamawiający, jeżeli topografia dokonana została przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy, inny podmiot uprawniony) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii i ewentualnie krótki opis zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego rubryką B.

Cecha C

Numer rejestrowy nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data zgłoszenia topografii do Urzędu Patentowego lub data pierwszego wprowadzenia topografii lub układu scalonego zawierającego taką topografię do obrotu.

Cecha E

Prawa ograniczające, tj. licencja, prawo korzystania z topografii, oświadczenia o licencji otwartej.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

NUMER POZYCJI KATALOGU E 5


Nazwa przedmiotu


Prawo z rejestracji znaku towarowegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do przedmiotu znaku towarowego

Nazwa cechy


A


Podmiot uprawniony


B


Rodzaj znaku towarowego wraz z jego opisem


C


Numer świadectwa ochronnego


D


Data prawidłowego zgłoszenia do rejestracji


E


Prawa ograniczające


F


Wartość szacunkowa zabezpieczeniaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Imię i nazwisko/nazwa (firma) podmiotu uprawnionego z rejestracji znaku towarowego wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha B

Oznaczenie znaku towarowego, wykaz towarów, do których oznaczenia jest przeznaczony znak towarowy, zgodnie z księgą rejestrową Urzędu Patentowego rubryką B.

Cecha C

Numer rejestrowy nadany przez Urząd Patentowy.

Cecha D

Data prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego

Cecha E

Prawa ograniczające, tj. licencja, prawo korzystania ze znaku towarowego, oświadczenia o licencji otwartej.

Cecha F

Wartość zabezpieczenia (określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów) lub najwyższa suma zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczona jest wierzytelność przyszła lub o wysokości nie ustalonej w chwili zawarcia umowy.

Dział F

PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NUMER POZYCJI KATALOGU F 1


Nazwa przedmiotu


WekselZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do weksli własnych, weksli trasowanych

Nazwa cechy


A


Rodzaj weksla


B


Podmioty zobowiązania


C


Wierzyciel wekslowy – remitent


D


Suma wekslowa


E


Sposób oznaczenia płatności


F


Treść indosu zastawniczegoUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy określić, czy przedmiotem zastawu jest weksel własny czy też weksel trasowany, jak też czy weksel ma charakter imienny lub na zlecenie.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) dłużnika (dłużników) wekslowych (takie podmioty jak: wystawca weksla własnego, trasat, indosanci oraz ich awaliści) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby. Nie wypełnia się w wypadku weksli własnych.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) wierzyciela (wierzycieli) wekslowych (takie podmioty jak remitent bądź indosatariusz o ile weksel był indosowany) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać sumę zobowiązania wekslowego w złotych polskich bądź w walucie obcej o ile suma wekslowa wyrażona jest w takiej walucie.

Cecha E

Należy wskazać czy weksel jest płatny w oznaczonym dniu, za okazaniem bądź w pewien czas po okazaniu lub w pewien czas po dacie.

Cecha F

Należy wpisać treść indosu zastawniczego ze wskazaniem indosanta, indosatariusza oraz daty dokonania indosu.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 2


Nazwa przedmiotu


Obligacja niezdematerializowanaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji imiennych, obligacji na okaziciela

Nazwa cechy


A


Rodzaj obligacji


B


Oznaczenie emitenta


C


Oznaczenie obligatariusza


D


Wartość nominalna


E


Seria i numer obligacji


F


Sposób oprocentowaniaUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest niezdematerializowana obligacja imienna czy na okaziciela.

Cecha B

Należy wpisać nazwę (firmę) emitenta oraz jego siedzibę.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) obligatariusza (obligatariuszy) wraz z podaniem miejsca zamieszkania/siedziby.

Cecha D

Należy podać sumę pieniężną oznaczoną na dokumencie obligacji.

Cecha E

Należy podać serię i numer zgodnie z treścią dokumentu obligacyjnego.

Cecha F

Należy podać stopę oraz zasady wypłaty należnego oprocentowania.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 3


Nazwa przedmiotu


Papier wartościowy znajdujący się w publicznym obrocieZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji, akcji, świadectw udziałowych powszechnych i rekompensacyjnych

Nazwa cechy


A


Rodzaj papieru wartościowego


B


Oznaczenie emitenta


C


Numer kolejny oraz seria papierów wartościowych


D


Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego


E


Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego: o obciążeniu papierów wartościowych


F


Wartość nominalna papierów wartościowychUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest zdematerializowana akcja, obligacja bądź świadectwo udziałowe (powszechne, rekompensacyjne).

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) emitenta oraz jego siedzibę.

Cecha C

Należy podać serię i numer papieru wartościowego – zgodnie z treścią świadectwa depozytowego.

Cecha D

Należy podać dane identyfikujące świadectwo depozytowe, takie jak: wystawca świadectwa, numer, data wystawienia świadectwa.

Cecha E

Należy podać dane o tym czy papier wartościowy był już wcześniej obciążony, co wynika z treści świadectwa.

Cecha F

Należy podać sumę pieniężną w złotych polskich wynikającą z treści świadectwa.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 4


Nazwa przedmiotu


Akcja niezdematerializowanaZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do akcji niezdematerializowanych, imiennych i na okaziciela

Nazwa cechy


A


Rodzaj akcji


B


Firma emitenta


C


Oznaczenie sądu, w którym zarejestrowano emitenta oraz numer w rejestrze


D


Wartość nominalna akcji


E


Seria i numery akcji


F


Liczba akcji obciążonych zastawemUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest niezdematerializowana akcja imienna czy na okaziciela.

Cecha B

Należy wpisać firmę emitenta oraz jego siedzibę.

Cecha C

Należy podać nazwę sądu oraz numer w rejestrze.

Cecha D

Należy podać sumę pieniężną oznaczoną na dokumencie akcji.

Cecha E

Należy podać serię i numer zgodnie z treścią dokumentu akcyjnego.

Cecha F

Należy podać liczbę akcji obciążonych zastawem.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 5


Nazwa przedmiotu


Świadectwa udziałowe niezdematerializowaneZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do świadectw udziałowych niezdematerializowanych, powszechnych

Nazwa cechy


A


Podmiot uprawniony


B


Oznaczenie emitenta


C


Seria świadectwa


D


Numer świadectwa


E


Liczba świadectw obciążonych zastawem


F

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) właściciela świadectwa.

Cecha B

Należy wpisać nazwę emitenta zgodnie z treścią świadectwa.

Cecha C

Należy podać serię zgodnie z treścią świadectwa.

Cecha D

Należy podać numer zgodnie z treścią świadectwa.

Cecha E

Należy podać liczbę świadectw obciążonych zastawem.

Cecha F

Nie wypełnia się.

NUMER POZYCJI KATALOGU F 6


Nazwa przedmiotu


Inny papier wartościowyZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do konosamentów, dowodów składowych, bonów i innych papierów wartościowych

Nazwa cechy


A


Rodzaj papieru wartościowego


B


Podmiot uprawniony z papieru


C


Wystawca (emitent)


D


Seria i numer papieru wartościowego


E


Treść indosu zastawniczego


F


Liczba papierów obciążonych zastawemUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest konosament, dowód składowy, bon itp.

Cecha B

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego.

Cecha C

Należy wpisać imię i nazwisko/nazwę (firmę) wystawcy.

Cecha D

Należy podać serię i numer zgodnie z treścią papieru wartościowego.

Cecha E

Należy wpisać treść indosu zastawniczego ze wskazaniem indosanta, indosatariusza oraz daty dokonania indosu pod warunkiem, że papier wartościowy zbywany jest przez indos.

Cecha F

Należy podać liczbę papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Dział G

UDZIAŁY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NUMER POZYCJI KATALOGU G 1


Nazwa przedmiotu


Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnościąZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa cechy


A


Nazwa, siedziba i adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


B


Numer rejestru handlowego


C


Oznaczenie sądu rejestrowego


D


Liczba udziałów obciążanych zastawem


E


Wartość nominalna udziału


F


Wielkość kapitału zakładowego i liczba udziałów objętych przez wspólnikówUwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy podać nazwę, siedzibę i adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cecha B

Należy wpisać numer rejestru handlowego, pod którym zarejestrowano spółkę.

Cecha C

Należy wpisać nazwę sądu rejestrowego.

Cecha D

Należy wpisać liczbę udziałów stanowiących przedmiot zastawu.

Cecha E

Należy podać wartość nominalną udziału.

Cecha F

Należy wpisać wielkość kapitału zakładowego i liczbę udziałów objętych przez wspólników.

Dział H

INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

NUMER POZYCJI KATALOGU H 1


Nazwa przedmiotu


Inny przedmiot zastawu rejestrowegoZasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do innych przedmiotów zastawu rejestrowego niż opisane w działach A-G

Nazwa cechy


A


Nazwa przedmiotu zastawu


B
C
D
E
F

Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:

Cecha A

Należy podać nazwę przedmiotu zastawu.

Cechy B-F

Należy wpisać pięć najbardziej charakterystycznych cech danego przedmiotu zastawu, wynikających z umowy zastawniczej.