Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Pozwolenie na budowę – opłaty skarbowe

 1. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł.
 3. Od pozwolenia wydawanego na podstawie przepisów prawa budowlanego:


 1. na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
   • za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł
   • nie więcej niż 539 zł
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
  3. innego budynku 48 zł
  4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
  5. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
  6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g 2 143 zł
  7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych
   oraz dróg o długości do 1 kilometra 105 zł
  8. innych budowli 155 zł
  9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 1. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych w pkt 1).

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE W DRODZE UMOWY – OPŁATY SKARBOWE

Wnioskodawca ponosi jedynie opłaty z tytułu: sporządzanych operatów szacunkowych, podziałów nieruchomości, umowy notarialnej.

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Do opłaty skarbowej należy doliczyć także opłatę za wydanie odpisu Księgi Wieczystej (30 zł) oraz w późniejszym etapie opłatę dla rzeczoznawcy wyznaczonego przez Urząd Miasta Krakowa, który szacuje wartość nieruchomości oraz opłatę wynikającą z różnicy wartość nieruchomości wynikającą z przekształcenia naliczaną przez Urząd Miasta Krakowa.