Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

CNR

Wniosek o podanie nr KRS

Dane osoby do kontaktu

 

 

 

Dane do faktury (opcjonalne)

 

     

    

 

Dane podmiotu

 

 

 

 tylko aktualnych pozycjach pozycjach aktualnych i wykreślonych

 Spółka jawna Spółka komandytowa Spółka partnerska Spółka komandytowo – akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Spółka europejska Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Spółdzielnia Przedsiębiorstwo państwowe Jednostka badawczo – rozwojowa Przedsiębiorstwo zagraniczne Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych Oddział przedsiębiorcy zagranicznego Główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń Stowarzyszenie lub jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną Związek stowarzyszeń Fundacja Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Kółko rolnicze Rolnicze zrzeszenie branżowe Związek rolników, kółek i organizacji rolniczych Związek rolniczych zrzeszeń branżowych Związek zawodowy rolników indywidualnych Cech rzemieślniczy Izba rzemieślnicza Związek Rzemiosła Polskiego Zrzeszenie handlu i usług Zrzeszenie transportu Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń handlu i usług Ogólnokrajowa reprezentacja zrzeszeń transportu Ogólnokrajowy związek międzybranżowy Ogólnokrajowe zrzeszenie międzybranżowe Izba gospodarcza lub Krajowa Izba Gospodarcza Związek zawodowy lub jednostka organizacyjna związku zawodowego posiadająca osobowość prawną Związek pracodawców Federacja lub konfederacja związków pracodawców Stowarzyszenie kultury fizycznej Związek sportowy Polski związek sportowy Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym Kolumna transportu sanitarnego Inna organizacja przedsiębiorców Inna organizacja społeczna lub zawodowa Nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego Kościelna osoba prawna będąca organizacja pożytku publicznego Nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacja pożytku publicznego

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA OTRZYMASZ E-MAIL’EM