Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Serwisu www.biuro-on.pl, a w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu jak i Administratora. Postanowienia Serwisu stanowią podstawę praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.


§2 Usługa

Serwis www.biuro-on.pl realizuje zamówienia za pośrednictwem niniejszego serwisu polegające na pobraniu dokumentów z: Krajowego Rejestru Sądowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Rejestru Zastawów. Dokumenty są opcjonalnie skanowane, wysyłane e-mailem do Zamawiającego (skan w formacie PDF.), a następnie oryginał dokumentu wysyłany Poleconą Przesyłką Pocztową, Przesyłką Kurierską na adres wskazany przez Zamawiającego.


§3 Opłaty

1. Za pobieranie dokumentów naliczana jest prowizja w wysokości określonej w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Administratora.

2. Zamówione dokumenty są wysyłane do Zamawiającego po wcześniejszym zaksięgowaniu na koncie bankowym Administratora ustalonej opłaty za dane zlecenie, chyba że umowa z Zamawiającym stanowi inaczej.


§4 Terminy

1. Zamówione dokumenty są pobierane oraz opcjonalnie skanowane w następnym dniu roboczym po dokonaniu zamówienia.

2. Zamówienia dokonane w święta, dni wolne od pracy, weekendy realizowane są w kolejny dzień roboczy.

3. Administrator serwisu www.biuro-on.pl nie bierze odpowiedzialności za problemy i niedogodności leżące po stronie Poczty Polskiej lub innego operatora (strajki, nieterminowe doręczenia, uszkodzenia przesyłki).

5. Termin przesłania odpisów/wypisów/zaświadczeń uzależniony jest od ich udostępnienia przez właściwy Organ. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania dokumentów do Zleceniobiorcy.

6. Termin wykonania zlecenia może być dłuższy z przyczyn niezależnych od Administratora serwisu www.biuro-on.pl (awaria systemu, przeciążenie systemu, zjawiska atmosferyczne) o zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie, e-mailem lub poprzez sms.


§5 Postanowienia końcowe

1. Serwis www.biuro-on.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zamawiającego podczas wypełniania formularzy na stronie Administratora, oraz w przypadku opisanym w § 4 pkt. 6.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem serwisu www.biuro-on.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, a także wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego oraz przetwarzaniem danych osobowych przez www.biuro-on.pl w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Administrator serwisu www.biuro-on.pl zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

4. Użytkownik korzystający z Serwisu www.biuro-on.pl oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Serwisu i akceptuje jego warunki.