Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Rejestr uczelni niepaństwowych

wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych


Podane w nawiasie liczby oznaczają liczbę porządkową, pod którą uczelnia jest wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, przy czym:


liczba określa część rejestru dotyczącą uczelni utworzonych na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.


Uwagi:


kierunki studiów, na których uczelnie prowadzą studia pierwszego stopnia oznaczono: (I),

kierunki studiów, na których uczelnie prowadzą studia drugiego stopnia oznaczono: (II),

kierunki studiów, w których kształcenie można prowadzić jedynie na studiach magisterskich jednolitych oznaczono: (MJ), w przypadku uczelni niepublicznych dotyczy jedynie kierunku prawo i psychologia,

wykaz sporządzono w układzie alfabetycznym według miast – siedzib.


WYKAZ UCZELNI


BIAŁYSTOK


Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (83)

Al. Jana Pawła II 90, 15-703 Białystok

tel. (0-85) 742-01-99, fax 742-01-99

kierunek: pedagogika (II), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), psychologia (JM)


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica (103)

ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok

tel. (0-85) 732-34-02, 732-37-91, fax 732-46-33

Kierunek: administracja (II), stosunki międzynarodowe (I), filozofia (I), zdrowie publiczne (I), kulturoznawstwo (I), gospodarka przestrzenna (I), bezpieczeństwo narodowe (I), pedagogika (I), psychologia (JM), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)


Wyższa Szkoła Ekonomiczna (77)

ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok

tel. (0-85) 652-09-25, 652-09-97

kierunek: ekonomia (II), stosunki międzynarodowe (I), informatyka i ekonometria (I), socjologia (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I)


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (23)

ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok

tel. (0-85) 675-07-55, tel./fax 675-00-88

kierunek: finanse i rachunkowość (II), zarządzanie (II), gospodarka przestrzenna (II), filologia (II), informatyka (I), informatyka i ekonometria (I), politologia (I), europeistyka (I), elektrotechnika (I), budownictwo (I), ekonomia (I)

Filia w Ełku

kierunek: informatyka (I), zarządzanie (I), elektrotechnika (I), budownictwo (I), filologia (I)

Wydział zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej – kierunek: ekonomia (I)


Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej (79)

ul. Kamienna 17, 15-463 Białystok

tel. (0-85) 732-30-91, fax 732-30-65

kierunek: matematyka (I), informatyka (I); logistyka (I)

uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka”


Wyższa Szkoła Medyczna (poprzednio: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia) (266)

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

tel. (085) 74-99-430

kierunek: zdrowie publiczne (I), kosmetologia (II), pielęgniarstwo (I), fizjoterapia (I), ratownictwo medyczne (I), biotechnologia (I)


Wyższa Szkoła Menedżerska (283)

ul. Sobieskiego 3, 15-013 Białystok

tel. (0-85) 732-89-44, 732-86-80

kierunek: turystyka i rekreacja (I), ekonomia (I), techniki dentystyczne (I)


Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki (211) (uczelnia przeniesiona z Supraśla)

ul. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok

tel.(0-85)713-15-91, fax 713-15-92

kierunek: wychowanie fizyczne (II), turystyka i rekreacja (I)


BIELSKO-BIAŁA


Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza (93)

ul. Nadbrzeżna 12 , 43-300 Bielsko Biała

tel. (0-33) 829-72-80, fax 810-05-87

kierunek: informatyka (I), zarządzanie (I), architektura krajobrazu (I), architektura wnętrz (I), kosmetologia (I)


Wyższa Szkoła Administracji (119)

ul. Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko Biała

tel. (0-33) 815-11-08, 815-11-07, fax 815-11-09

kierunek: administracja (I), stosunki międzynarodowe (II), fizjoterapia (I); pedagogika (II), kulturoznawstwo (I)


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa (67)

ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko Biała

tel. (0-33) 815-76-97, fax 819-38-58

kierunek: finanse i rachunkowość (II), politologia (I), informatyka (I), prawo (MJ), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żywcu – kierunek: „finanse i rachunkowość”;

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie – kierunek: „finanse i rachunkowość”.


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (98)

ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko Biała

tel. (0-33) 815-18-20, 815-18-22, 822-90-70

kierunek: informatyka (I)


Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (126)

43-300 Bielsko-Biała,

ul. gen. Wł. Sikorskiego 4

tel.: 338165169/70

kierunek: filologia (I), politologia (I), zarządzanie (I), zarządzanie (II), filologia (II)


BOCHNIA


Wyższa Szkoła Ekonomiczna (185)

ul. Trudna 1, 32-700 Bochnia

tel. (0-14) 611-95-30

kierunek: finanse i rachunkowość (I), kulturoznawstwo (I), filologia (I)


BRZEG


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (217)

ul. Młynarska 12, 49-300 Brzeg

tel.(0-77) 416-00-70

kierunek: pedagogika (I), historia (I), filologia (I)


BRZESKO


Małopolska Szkoła Wyższa (303)

ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko

tel. (0-14) 663-31-35. tel./fax 621-05-56

kierunek: ekonomia (I), pedagogika (I), pedagogika specjalna (I)

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie – kierunek: pedagogika specjalna (I), kosmetologia (I)

ul. Mościckiego 27; Tel. (0-14) 627-30-94


BYDGOSZCZ


Bydgoska Szkoła Wyższa (307)

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz

tel./fax (052) 584-10-03

kierunek: administracja (I); zarządzanie i inżynieria produkcji (I), zdrowie publiczne (I), fizjoterapia (I), logistyka (I), kosmetologia (I), filologia (I), dietetyka (I), pedagogika (I), budownictwo (I), bezpieczeństwo narodowe (I),


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (190)

ul. M. Piotrowskiego 12-14, 85-098 Bydgoszcz

tel. (0-52) 322 03 22, 339 30 21, 322 04 04, 0500 149 149

kierunek: pedagogika (II); administracja (II); ekonomia (I), stosunki międzynarodowe (I), filologia (I), geodezja i kartografia (I), budownictwo (I), praca socjalna (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), informatyka (I), prawo (JM), ekonomia (II), inżynieria bezpieczeństwa (I)


Wyższa Szkoła Gospodarki (309)

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

tel. (0-52) 348-23-48

kierunek: turystyka i rekreacja (II), socjologia (I), informatyki i ekonometria (I), geografia (I), architektura i urbanistyka (I), kulturoznawstwo (I), ekonomia (II), nauki o rodzinie (I), gospodarka przestrzenna (I), filologia (I), mechatronika (I), informatyka (I), wychowanie fizyczne (I), pedagogika (I), geografia (II), fizjoterapia (I), kulturoznawstwo (II), dietetyka (I), budownictwo (I), mechatronika (II)

Wydział zamiejscowy w Malborku – kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji (I)

Wydział zamiejscowy w Inowrocławiu – zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku – turystyka i rekreacja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku – turystyka i rekreacja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Malborku – turystyka i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (331)

ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz

tel./fax (0 52) 373-36-89

kierunek: analityka medyczna (I), kosmetologia (I), fizjoterapia (I), biotechnologia (I)


Wyższa Szkoła Środowiska (139)

ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

tel./fax: (0-52) 345-24-40

kierunek: ochrona środowiska (I), ochrona środowiska (II), lotnictwo i kosmonautyka (I), ochrona dóbr kultury (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „ochrona środowiska”


BYTOM


Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji (105)

ul. Frycza Modrzewskiego 12, 41-907 Bytom

tel.(0-32) 387-53-61, fax 286-95-21

kierunek: ekonomia (II), administracja (I), politologia (I), architektura i urbanistyka (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (II), fizjoterapia (I), kosmetologia (I), ochrona środowiska (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „ekonomia”


CHEŁM


Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej (300)

ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm

tel./fax (0-82) 560-40-50

kierunek: politologia (II), zdrowie publiczne (I)


CHOJNICE


Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” (296)

ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice

tel./fax (0-52) 396-37-00

kierunek: pedagogika (I), filologia polska (I), administracja (I)

Wydział Zamiejscowy w Kościerzynie – pedagogika (I)


CHORZÓW


Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (163)

ul. Racławicka 21 i 23, 41-506 Chorzów

tel. (0-32) 247-25-56, tel./fax 246-52-90

kierunek: informatyka i ekonometria (I), finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), ekonomia (I), gry i grafika interaktywna (I)


Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna [dawniej: Śląska Wyższa Szkoła Informatyki] (252)

[uczelnia przeniesiona z Katowic decyzja 29.12.2005r.]

41-506 Chorzów, ul. Sportowa 21

tel.: (0-32) 35-11-800

kierunek: grafika (II); informatyka (I), zdrowie publiczne (I), fizjoterapia (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I)


CHRZANÓW


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu (49)

ul. Janiny Woynarowskiej1, 32-500 Chrzanów

tel.(0-35) 624-00-72, 623-24-26, fax 623-51-80

kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I), socjologia (I), edukacja techniczno-informatyczna (I), filologia (I)


CIECHANÓW


Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (149)

ul. K. Szwanke 1, 06-400 Ciechanów

tel. (0-23) 673-49-49, tel./fax 673-15-03

kierunek: finanse i rachunkowość (I); informatyka (I)


CZĘSTOCHOWA


Akademia Polonijna (8)

ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa

tel. (0-34) 36-80-921, 36-84-244/226, fax 324-96-62

kierunek: ekonomia (II), filologia (II), administracja (I), zarządzanie (I),

pielęgniarstwo (I); filozofia (I), biotechnologia (I), politologia (I)

Filia w Gliwicach – kierunek: ekonomia (I), filologia (I)


Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki (172)

ul. Ogrodowa 47, 42-200 Częstochowa

tel./fax (0-34) 324-15-17, 361-18-57

kierunek: turystyka i rekreacja (I), pedagogika (I), technologia żywności i żywienie człowieka (I)


Wyższa Szkoła Lingwistyczna (104)

ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa

tel. (0-34) 365-58-02, 365-48-59, fax 324-67-48

kierunek: filologia (II), pedagogika (II), filologia polska (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania (76)

ul. Rząsawska 40, 42-200 Częstochowa

tel. (0-34) 362-18-35, 364-33-72, fax 362-34-26

kierunek: zarządzanie (II), filologia (I), informatyka (I), pielęgniarstwo (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), pedagogika (I)


DĄBROWA GÓRNICZA


Wyższa Szkoła Biznesu (66)

ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (0-32) 262-28-05, 262-03-07

kierunek: zarządzanie (II), informatyka (II), socjologia (I), ekonomia (I), stosunki międzynarodowe (I), pedagogika (I), logistyka (I), administracja (I), filologia (I), pedagogika (II), fizjoterapia (II)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie – zarządzanie (I), informatyka (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu – zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żywcu – zarządzanie (I), informatyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie – zarządzanie i inżynieria produkcji (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (II)


Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (287)

ul. Kościelna 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza

tel. (0-32) 264-74-75

kierunek: politologia (I), pielęgniarstwo (I), fizjoterapia (I), położnictwo (I), ratownictwo medyczne (I), logistyka (I), kosmetologia (I), zdrowie publiczne (I), pielęgniarstwo (II)

uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „politologia”


ELBLĄG


Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (290)

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg

tel. (0-55) 239-38-02, fax 239-38-01

kierunek: pedagogika (II), zarządzanie (I), politologia (I), administracja (II), pielęgniarstwo (I); fizjoterapia (I), ratownictwo medyczne (I), pielęgniarstwo (II), zdrowie publiczne (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Katowicach – kierunek: pedagogika (I)


EŁK


Mazurska Szkoła Wyższa (poprzednio: Wszechnica Warmińska z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (295)

ul. ul. Jana i Hieronima Małeckich 2, 19-300 Ełk

tel./fax ( 87) 610 34 24

kierunek: gospodarka przestrzenna (I), architektura krajobrazu (I), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I), turystyka i rekreacja (I)


FALENTY


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (238)

Falenty-Pałac, 05-090 Raszyn

tel.(0-22) 720-05-35

kierunek: gospodarka przestrzenna (I), ochrona środowiska (I)


GDAŃSK


Ateneum – Szkoła Wyższa (297)

ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

tel. (058) 307-45-45

kierunek: pedagogika (I); pedagogika (II); politologia (I); europeistyka (II); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I); nauki o rodzinie (I), filologia (I)


Gdańska Szkoła Wyższa (poprzednio: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji) (244)

ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk

tel. (0-58) 305-08-12, 305-08-89

kierunek: ekonomia (I), socjologia (I), stosunki międzynarodowe (I), administracja (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), pedagogika (I), kulturoznawstwo (I), administracja (II)

wydział zamiejscowy w Słupsku – administracja (I)

wydział zamiejscowy w Olsztynie – administracja (I)


Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (248)

ul. Biskupia 24 B, 80-815 Gdańsk

tel./fax (0-58) 303-20-00, 302-40-95, 322-39-89

kierunki: pedagogika (II), zarządzanie (I), europeistyka (II), administracja (I), politologia (I)

Filia w Koszalinie – kierunki: pedagogika (I), administracja (I), turystyka i rekreacja (I)

uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „politologia”


Wyższa Szkoła Bankowa (314)

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk

tel. (0-58) 305-27-42, 305-27-43

kierunek: finanse i rachunkowość (II), informatyka i ekonometria (I), logistyka (I), stosunki międzynarodowe (I), zarządzanie (I), zarządzanie (II)

wydział zamiejscowy w Gdyni – ekonomia (I), logistyka (I), zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Finansów i Administracji (201) – siedziba uczelni przeniesiona do Sopotu


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (192)

ul. Łagiewniki 3, 80-847 Gdańsk

tel. (0-58) 301-31-79, 305-65-18

kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I), pedagogika (II)


Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (88)

ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. (0-58) 348-82-20, 348-89-24

kierunek: turystyka i rekreacja (II)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczecinku – turystyka i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania (164)

ul. Pelplińska 7, 80-335 Gdańsk

tel. (0-58) 769-08-00

kierunek: socjologia (I), finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), informatyka (I), administracja (I), ochrona środowiska (I), fizjoterapia (I)


GDYNIA


Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (poprzednio: Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna (225)

ul. Opata Hackiego 8-10, 81-213 Gdynia

tel. (0-58) 623-09-22, 667-31-77

kierunek: pedagogika (I), filologia (I), kulturoznawstwo (I), socjologia (I)


Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji (poprzednio: Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (92)

ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

tel. (0-58) 661 83 91, 661 86 01, fax 661 83 93

kierunek: stosunki międzynarodowe (II), prawo (MJ), finanse i rachunkowość (I), politologia (I), informatyka (I)


Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (38)

ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia

tel. (0-58) 661-13-87, fax 621-12-70

kierunek: zarządzanie (II), administracja (I); finanse i rachunkowość (I), logistyka (I), prawo (MJ), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), administracja (II)

Wydział Zamiejscowy w Lęborku – kierunek: zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (282)

ul. Armii Krajowej 46, 81-365 Gdynia

tel. (0-58) 661-88-71, 661-89-55

kierunek: politologia (I), pedagogika (I), bezpieczeństwo narodowe (I)


GIŻYCKO


Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa (159)

ul. Daszyńskiego 19, 11-500 Giżycko

tel. (0-87) 428089030, 428-89-40

kierunek: administracja (I), pielęgniarstwo (I)


GLIWICE


Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (328)

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

tel. (032) 461 21 32-35

kierunek: ekonomia (I), pedagogika (I), wzornictwo (I), filologia (I), finanse i rachunkowość (I)


GNIEZNO


Gnieźnieńska Szkoła Wyższa „Milenium” (poprzednio: Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”) (260)

ul. Pstrowskiego 3a, 62-200 Gniezno

tel. (0-61) 425 75 70

kierunek: zarządzanie (I), pedagogika(I), kulturoznawstwo(I), turtystyka i rekreacja (I), zarządzanie (II)

Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu – kierunek: pedagogika (I), zarządzanie (I)


GORZÓW WIELKOPOLSKI


Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w likwidacji (84 wsz)

ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel.(0-95) 728-50-70, fax 728-50-72

kierunek: informatyka (I), filologia (I)


Wyższa Szkoła Biznesu (128)

ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (0-95) 733-66-60, 733-66-61, 733-66-67, 733-66-62

kierunek: zarządzanie (I), socjologia (I), gospodarka przestrzenna (I)


GRUDZIĄDZ


Grudziądzka Szkoła Wyższa (275)

ul. Chełmińska 99, 86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 465-90-01

kierunek: mechanika i budowa maszyn (I), politologia (I)


Wyższa Szkoła Demokracji (368)

kierunek: politologia (I)


JAROCIN


Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (214)

ul. Niepodległości 34, 63-200 Jarocin

tel. (0-62) 505-20-90, 505-20-60, 747-85-90

kierunek: administracja (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


JASŁO


Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle (213)

ul. 3 Maja 95, 38-200 Jasło

tel. (0-13) 446-64-76

kierunek: ekonomia (I), transport (I), gospodarka przestrzenna (I)


JELENIA GÓRA


Wyższa Szkoła Menedżerska (350)

ul. Cieplicka 180, 58-570 Jelenia Góra

tel./fax: (75) 75-53-543/315

kierunek: matematyka (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), bezpieczeństwo narodowe (I)


JÓZEFÓW


Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (257)

ul. Sienkiewicza 2, 05-410 Józefów

tel.

kierunek: pedagogika (II), zarządzanie (I), administracja (I), ochrona środowiska (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (II)


JUNOSZYNO


Bałtycka Wyższa Szkoła Bursztynu (209)

kierunek: wzornictwo (I)

cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni


KOSTRZYŃ NAD ODRĄ


Wyższa Szkoła Zawodowa (268)

ul. Mickiewicza 20, 66-470 Kostrzyń nad Odrą

tel./fax (-95) 752-90-36

kierunek: ochrona środowiska (I), rolnictwo (I), kosmetologia (I), ratownictwo medyczne (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „ochrona środowiska”


KATOWICE


Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego (36)

ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice-Piotrowice

tel. (0-32) 202-61-71, 202-70-19, 202-61-07, fax 202-61-06

kierunek: turystyka i rekreacja (II), zarządzanie (II), socjologia (II), informatyka i ekonometria (I), administracja (I), stosunki międzynarodowe (II), fizjoterapia (I), kosmetologia (I), finanse i rachunkowość (I), pedagogika (I), gospodarka przestrzenna (I), psychologia (JM), informatyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Żorach kierunek: zarządzanie (I)

Wydział Zamiejscowy w Bielsku-Białej – kierunek: turystyka i rekreacja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żorach – kierunek: administracja (I), finanse i rachunkowość (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radzionkowie – kierunek: administracja (I), zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaworznie – kierunek: administracja (I), zarządzanie (I), socjologia(I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Cieszynie – administracja (I), zarządzanie (I)

Zamiejscowy ośrodek Dydaktyczny w Piekarach Śląskich – informatyka i ekonometria (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wiedniu – kierunek: administracja (I), zarządzanie (I)


Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (348)

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

tel. (32) 207-27-00

info@swsm.pl

kierunek: kosmetologia (I), dietetyka (I)


Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka (18)

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel. (0-32) 256-40-84, 256-52-74, fax 209-02-99

kierunek: zarządzanie (II); informatyka (I); pedagogika (I); europeistyka (I); ochrona dóbr kultury (I); ochrona środowiska (I), pielęgniarstwo (I), ekonomia (I)

Wydział Zamiejscowy w Tychach kierunek: pielęgniarstwo (I)

Wydział Zamiejscowy w Żarkach kierunek: ekonomia (I)

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu kierunek: pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów (85)

ul. ks. bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice

tel. (0-32) 251-96-50, 251-96-22, 251-11-20

kierunek: finanse i rachunkowość (I), informatyka i ekonometria (I), politologia (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Wyższa Szkoła Humanistyczna w likwidacji (122 wsz)

ul. Kołodzieja 44, Katowice-Murcki

tel. (0-32) 255-62-30

kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), filologia polska (I)


Wyższa Szkoła Mechatroniki (321)

ul. 11-go listopada 13, 40-387 Katowice

tel. (0-32) 352-03-57

kierunek: edukacja techniczno-informatyczna (I), mechatronika (I), kulturoznawstwo (I)


Wyższa Szkoła Techniczna (286)

ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

tel. (0-32) 202 50 34

kierunek: architektura i urbanistyka (I), architektura wnętrz (II); budownictwo (I), wzornictwo (I), gospodarka przestrzenna (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), reżyseria (I), architektura i urbanistyka (II), administracja (I)


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (288)

ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

tel. (0-32) 207-30-70, 207-30-80

kierunek: informatyka (I), grafika (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych (45)

ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

tel. (0-32) 207-92-89, tel./fax 207-92-00 do 207-92-10

kierunek: filologia (II), zarządzanie (II), ekonomia (I), informatyka (I); filologia polska (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), bezpieczeństwo narodowe (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (233)

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice

tel. (0-32) 355-97-70/72, fax 258-92-64

kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji (II), zarządzanie (I), kulturoznawstwo (I), filologia (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


KĘTY


Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych w likwidacji (135 wsz)

ul. Żwirki i Wigury 27, 32-650 Kęty

kierunek: ekonomia (I), stosunki międzynarodowe (I)


KIELCE


Świętokrzyska Szkoła Wyższa (272)

ul. Zagnańska 65, 25-528 Kielce

tel. (041) 362-30-12 tel./fax 332-74-51

kierunek: pedagogika (I), fizjoterapia (I), praca socjalna (I), zdrowie publiczne (I)


Wszechnica Świętokrzyska (44)

ul. Elizy Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce

tel. (0-41) 331-72-38, 331-73-75, tel./fax 331-12-44

kierunek: filologia (I), historia (I), pedagogika (II), turystyka i rekreacja (II), wychowanie fizyczne (I), fizjoterapia (I), praca socjalna (I), wychowanie fizyczne (II)


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (157)

ul. Staffa 7, 25-410 Kielce

tel./fax (0-41) 368-60-77, 368-66-61

kierunek: administracja (I)


Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego (132)

ul. Jagiellońska 109 A, 25-734 Kielce

tel. (0-41) 345-78-88, 345-52-56

kierunek: ekonomia (II), politologia (I), informatyka (I), finanse i rachunkowość (I), europeistyka (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), prawo (MJ), fizjoterapia (I), turystyka i rekreacja (I), ratownictwo medyczne (I), położnictwo (I), pielęgniarstwo (I), kosmetologia (I), zdrowie publiczne (I)


Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych [dawniej: Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką] (199)

ul. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce

tel./fax (0-41) 345-85-88, 345 23 57

kierunek: pedagogika (II), ekonomia (II), gospodarka przestrzenna (I), zdrowie publiczne (I)+

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Myślenicach – ekonomia (I), pedagogika (I)

Zamiejscowy ośrodek Dydaktyczny w Krośnie – ekonomia (I)

Wydział Zamiejscowy w Myślenicach – pedagogika (I), ekonomia (I), pedagogika (II)

Wydział Zamiejscowy w Krośnie – ekonomia (I)


Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego (25)

ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce

tel. (0-41) 368-51-29, tel./fax 331-74-10

kierunek: ekonomia (II), administracja (I), wzornictwo (I), zarządzanie (I),

pedagogika (I), budownictwo (I), elektrotechnika i telekomunikacja (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), transport (I)

Wydział zamiejscowy w Tarnobrzegu – kierunek: ekonomia (I); stosunki międzynarodowe (I)

Wydział zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim: logistyka (I)

uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „pedagogika”, „elektronika i telekomunikacja”


Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (249)

ul. Świętokrzyska 15, pok.245, 24-406 Kielce

tel. (0-41) 362 61 57

kierunek: elektronika i telekomunikacja (I)


Wyższa Szkoła Telekomunikacji i Informatyki w likwidacji (117 wsz)

ul. Helenówek 2, 25-661 Kielce

tel.(0-41) 34-60-800, fax 34-60-802

kierunek: elektronika i telekomunikacja (I), budownictwo (I)


Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica (72)

ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

tel. (0-41) 344-52-64, fax 344-98-68

kierunek: ekonomia (II), filologia (II), finanse i rachunkowość (I), informatyka (I), socjologia (I), turystyka i rekreacja (I), gospodarka przestrzenna (I), architektura i urbanistyka (I), zdrowie publiczne (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), nauki o rodzinie (I), ochrona środowiska (I), politologia (I), filozofia (I); taniec (I), rolnictwo(I)

Wydział Zamiejscowy w Skarżysku Kamiennej – kierunek: ekonomia (I)

Wydział Zamiejscowy w Jędrzejowie – kierunek: ekonomia (I)

Uwaga:

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia inżynierskich studiów pierwszego stopnia na kierunku „informatyka”

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ochrona środowiska”

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne”.


KONIN


Wyższa Szkoła Pedagogiczno – Techniczna (343)

ul. Fryderyka Chopina 21 H

62 – 510 Konin

kierunek studiów: edukacja techniczno – informatyczne (I), pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie (344)

ul. Powstańców Wielkopolskich 16 A, 62-510 Konin

tel. (0-63) 249 15 15

kierunek: pedagogika (I), energetyka (I), administracja (I), ekonomia (I),


KOSZALIN


Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna – w upadłości (50)

uczelnia wykreślona z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych


Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (324)

ul. Batalionów Chłopskich 79, 75-333 Koszalin

tel.(094) 346-14-60/62

kierunek: pedagogika (II), administracja (I)


KRAKÓW


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (242)

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków

tel. (012) 292-74-00, (012) 433-99-01/00, (012) 25-24-650, fax. (012) 25-24-651

kierunek: prawo (MJ), administracja (II), stosunki międzynarodowe (II), nauki o rodzinie (II), politologia (II), zarządzanie (II), malarstwo (I) architektura i urbanistyka (I), informatyka i ekonometria (I), pedagogika (II), socjologia (II), ochrona środowiska (I); kulturoznawstwo (I); filologia (I), ekonomia (I), gospodarka przestrzenna (I). bezpieczeństwo narodowe (I), pielęgniarstwo (I), architektura i urbanistyka (II), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), ratownictwo medyczne (I), kosmetologia (I), psychologia (JM), fizjoterapia (I), architektura wnętrz (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), finanse i rachunkowość (I), turystyka i rekreacja (I), bezpieczeństwo narodowe (II)


Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (245)

ul. Krowoderska 73, 31-153 Kraków

tel. (0-12) 423 38 40

kierunek: kosmetologia (I), fizjoterapia (I), zdrowie publiczne (I), dietetyka (I), turystyka i rekreacja (I)


Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie (269)

ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków

tel. (0-12) 426-20-65, fax. 426-20-66

kierunek: pedagogika (I), kosmetologia (I), turystyka i rekreacja (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), edukacja techniczno-informatyczna (I), socjologia (I), dietetyka (I), praca socjalna (I)


Profesjonalna Szkoła Biznesu w likwidacji (37)


Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji w likwidacji (121)


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” (326)

ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków

tel. (012) 422-30-68 fax 421-67-25

kierunek: administracja (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (177)

ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków

tel./fax (0-12) 431-18-82

kierunek: zarządzanie (I), informatyka i ekonometria (I)


Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera (262)

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków

ul. Westerplatte 11, 31-033 (od 1 października 2005 r.)

tel. (0-12) 427-35-98, fax 427-35-94

kierunki: socjologia (I), stosunki międzynarodowe (II), filologia (II), informatyka (I), zarządzanie (I), bezpieczeństwo narodowe (I)


Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania (152)

kierunek: ekonomia (I), architektura i urbanistyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Mielcu – kierunek: ekonomia (I)

ul. Sękowskiego 1, 39-300 Mielec

tel./fax (0-17) 583-01-01, 773-03-64


Wyższa Szkoła Handlowa (40)

ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków

tel. (0-12) 422-92-02, 429-18-09

kierunek: zarządzanie (I); stosunki międzynarodowe (I)


Wyższa Szkoła Ubezpieczeń (187)

ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków

tel. (0-12) 633 09 21

kierunek: finanse i rachunkowość (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (55)

ul. Kijowska 14, 30-079 Kraków

tel. (0-12) 638-65-77, fax 637-33-47

kierunek: zarządzanie (II), informatyka (I), finanse i rachunkowość (I), socjologia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Myślenicach – kierunek: zarządzanie (I)


KUTNO


Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej (323)

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno

tel./fax (0-24) 355-83-40

kierunek: europeistyka (II), geodezja i kartografia (II), socjologia (I), informatyka (I), zarządzanie (I), administracja (I), pedagogika specjalna (I), pielęgniarstwo (I), inżynieria środowiska (I), ogrodnictwo (I)

Wydział zamiejscowy w Kołobrzegu – kierunek pielęgniarstwo (I)


KWIDZYN


Powiślańska Szkoła Wyższa  (166)

ul. 11 listopada 13, 82-500 Kwidzyn

tel./fax (0-55) 261-31-39, 279-17-68

kierunek: pielęgniarstwo (I), politologia (I), ekonomia (I), informatyka i ekonometria (I), zarządzanie (I), ratownictwo medyczne (I)

LEGNICA


Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ (298)

ul. Chłapowskiego 13, 59-220 Legnica

tel. (0-76) 856-58-98, 866-05-58, fax. 85-60-600

kierunek: pielęgniarstwo (I), ratownictwo medyczne (I), zarządzanie (I), pielęgniarstwo (II)


Wyższa Szkoła Menedżerska (125)

ul. Reymonta 21, 59-220 Legnica

tel./fax (0-76) 852-20-84, 851-24-98

kierunek: zarządzanie (II), prawo (MJ), informatyka (I), transport (I), pedagogika (I), ekonomia (I), socjologia (I), architektura i urbanistyka (I), filologia (I); filologia polska (I), pedagogika (II)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zgorzelcu – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze – kierunek:  zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Brnie – kierunek: zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy w likwidacji (41)


LESZNO


Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego (327)

ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno

tel.(0-65) 529-47-77

kierunek: pedagogika (II), socjologia (I), politologia (I), kosmetologia (I), praca socjalna (I), bezpieczeństwo narodowe (I), dietetyka (I)


Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania (33)

ul. Ostroroga 9 a, 64-100 Leszno

tel. (0-65) 526-32-20, 526-32-40, 526-32-00, 526-32-02, tel./fax 526-32-10

kierunek: zarządzanie (I)


LIDZBARK WARMIŃSKI


Mazurska Szkoła Wyższa (poprzednio: Wszechnica Warmińska (295) – siedziba uczelni przeniesiona do Ełku


LUBIN


Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (232)

ul. Odrodzenia 21-23, 59-300 Lubin

tel. (0-76) 749-89-29

kierunek: pedagogika (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), zarządzanie (I), ekonomia (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), górnictwo i geologia (I)


LUBLIN


Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły (151)

ul. Archidiakońska 6, 20-113 Lublin

tel. (0-81) 441 33 00, (0-81) 441 33 01, fax: (0-81) 441 33 02.

kierunek: zdrowie publiczne (I), finanse i rachunkowość (I)


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (196)

ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin

tel./fax (0-81) 749-17-77

kierunek: psychologia (MJ), pedagogika (II), administracja (II), ekonomia (II), pedagogika (I), administracja (I), ekonomia (I), stosunki międzynarodowe (I), pielęgniarstwo (I), transport (I), informatyka (I), mechanika i budowa maszyn (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), zdrowie publiczne (I), praca socjalna (I), zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego (127 wsz) w likwidacji

ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin

tel/fax. (0-81) 532-68-30

kierunek: politologia (I)


Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (197)

ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin

tel.(0-81) 744-21-13

kierunek: socjologia (I), kosmetologia (I), dietetyka (I), ratownictwo medyczne (I), techniki dentystyczne (I), taniec (I), praca socjalna (I), pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (144)

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

tel. (0-81) 740-84-11, 740-84-73 fax (0-81) 740-84-13

kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), administracja (I), finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), socjologia (I), informatyka (I), stosunki międzynarodowe (I), transport (I), politologia (I), socjologia (II), gospodarka przestrzenna (I), architektura i urbanistyka (I)


Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola (186)

ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

tel./fax (0-81) 740-72-40, 740-72-08

kierunek: filologia (I), socjologia (I), pedagogika specjalna (I), filologia polska (I), fizjoterapia (II), turystyka i rekreacja (II), informatyka i ekonometria (I), rolnictwo (I), ekonomia (I), kosmetologia (I), zdrowie publiczne (I), wychowanie fizyczne (I)


ŁOMIANKI


Wyższa Szkoła – Nowa Edukacja

ul. Staszica 2; 05-092 Łomianki

kierunek: turystyka i rekreacja (I)

cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni


ŁOMŻA


Wyższa Szkoła Agrobiznesu (96)

ul. Studencka 19, 18-400 Łomża

tel. (0-86) 216-94-97, fax (0-86) 215-11-89

kierunek: rolnictwo (II), informatyka (I), pielęgniarstwo (I), towaroznawstwo (I), edukacja techniczno-informatyczna (I), budownictwo (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), pielęgniarstwo (II)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego (117)

ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża

tel. (0-86) 216-50-19, tel./fax 216-47-75

kierunek: zarządzanie (I), socjologia (I), pedagogika (I), turystyka i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP (369)

kierunek: ratownictwo medyczne (I)


ŁOWICZ


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna (27)

ul. Akademicka 1/3, 99-400 Łowicz

tel. (0-46) 837-43-78, 837-43-67, 837-43-92, fax 837-47-78

kierunek: filologia polska (II), historia (II), pedagogika (II), zarządzanie (I)


ŁÓDŹ


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna [dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna] (30)

ul. Rewolucji 1905 r. 64, 90-222 Łódź

tel. (0-42) 631-50-00

kierunek: pedagogika (II); filologia (II); filologia polska (II); grafika (II); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I); politologia (II); pielęgniarstwo (I); kulturoznawstwo (I); transport (I); realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (I), administracja (I)

Wydział zamiejscowy w Koninie

Wydział zamiejscowy w Bydgoszczy – kierunek: kulturoznawstwo (I),

Wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim – kierunek: pedagogika (I),

Wydział zamiejscowy w Gdańsku – kierunek: socjologia (I),

Wydział Zamiejscowy w Bytomiu – kierunek: filologia polska (I)

Wydział Zamiejscowy w Warszawie – kierunek: pielęgniarstwo (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Głogowie – kierunek: transport (I), pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu – kierunek: pedagogika (I), administracja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wodzisławiu Śląskim – kierunek: administracja (I), filologia (I), transport (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Grudziądzu – kierunek: pedagogika (I), politologia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie – kierunek: pedagogika (I), administracja (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koninie – kierunek: pedagogika (I), filologia (I), transport (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku – kierunek: pedagogika (I), filologia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Opolu – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach – kierunek: pedagogika (I), politologia (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Błoniach – kierunek: transport (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bydgoszczy – kierunek: pedagogika (I), transport (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bytomiu – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bytowie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Chełmie – kierunek: filologia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Człuchowie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Inowrocławiu – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jarosławiu – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle – kierunek: pedagogika (I), politologia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kołobrzegu – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kozienicach – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lidzbarku Warmińskim – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lublinie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Międzyrzecu Podlaskim – kierunek: pedagogika (I), transport (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Opatowie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Opocznie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostródzie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pińczowie – kierunek: pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Piotrkowie Trybunalskim – kierunek: transport (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radomsku – kierunek: filologia (I), politologia (I), administracja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu – kierunek: transport (I), politologia (I), pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Stalowej Woli – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Starachowicach – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczecinie – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy – kierunek: administracja (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Trzciance – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tarnowie – kierunek: filologia (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zakopanem – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ząbkowicach Śląskich – kierunek: pedagogika (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Żychlinie – kierunek: transport (I)

UWAGA: W dniu 27 października 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie Uczelni oraz nakazu jej likwidacji wszczęte z urzędu dnia 3 lipca 2009 r.

W dniu 13 października 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie Wydziałowi Zamiejscowemu w Koninie na poziomie pierwszego stopnia ze skutkiem na dzień zakończenia semestru zimowego roku akademickiego 2009/2010, jednak nie później niż z dniem 28 lutego 2010 r.

W dniu 25 stycznia 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 2 września 2009 r. cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „informatyka”

W dniu 25 stycznia 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 13 października 2009 r. cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku zarządzanie Wydziałowi Informatyki, Zarządzania i Transportu na poziomie pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.


Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania (86)

ul. Wodna 34, 90-046 Łódź

tel. (0-42) 676-13-66, fax 676-13-68

kierunek: administracja (I), finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), europeistyka (I), pedagogika (I)


Społeczna Akademia Nauk (poprzednio: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) (52)

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź

tel. (0-42) 632-50-23, tel./fax 636-62-51

kierunek: zarządzanie (II), stosunki międzynarodowe (II), filologia (II), finanse i rachunkowość (I), informatyka (II), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), socjologia (I), zdrowie publiczne (I), pedagogika (I), geodezja i kartografia (I), fizjoterapia (I), logistyka (I), administracja (I), praca socjalna (I), grafika (I), ekonomia (I), transport (II), psychologia (JM), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I), architektura i urbanistyka (I), informatyka (I)

Wydziały zamiejscowe w Brodnicy, Ostrowie Wlkp. i Garwolinie kierunek: zarządzanie (I)

Wydział zamiejscowy w Kołobrzegu – kierunek: stosunki międzynarodowe (I), fizjoterapia (I), kosmetologia (I), fizjoterapia (II)

Wydział Zamiejscowy w Skarżysku- Kamiennej – kierunek: kulturoznawstwo (I)

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli – kierunek: kulturoznawstwo (I)

Wydział Zamiejscowy w Warszawie – kierunek: logistyka (I), filologia (II), zarządzanie (II), bezpieczeństwo narodowe (II), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), administracja (I), finanse i rachunkowość (I)

Wydział Zamiejscowy w Słupsku – kierunek: pedagogika (I), informatyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim – kierunek: informatyka (I), zarządzanie (II)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinku – kierunek: zarządzanie (I)

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu – kierunek: zarządzanie (I)

Wydział Zamiejscowy w Radomsku – kierunek: fizjoterapia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kole – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Goleniowie – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Olkuszu – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radomsku – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Skarżysku-Kamiennej – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zduńskiej Woli – kierunek: zarządzanie (I) Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Augustowie – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Węgrowie – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie – kierunek: pedagogika (I), administracja (I), logistyka (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Zduńskiej Woli – kierunek: informatyka (I), administracja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dublinie – kierunek: zarządzanie (I),

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Paryżu – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie – kierunek: fizjoterapia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Piotrkowie Trybunalskim – kierunek: zarządzanie (I)


„Wschód – Zachód” Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka (332)

ul. Rewolucji 1905 r. 44, 90-213 Łódź

tel. (o42) 632-29-29, tel./fax 632-4015

kierunek: stosunki międzynarodowe (I), filologia (I), pedagogika (I)

Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu – kierunek: filologia (I), socjologia (I)


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w likwidacji (57)

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź

tel. (0-42) 616-25-80,616-25-81, tel./fax 616-25-82

kierunek: administracja (I)


Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (338)

ul. Piotrkowska 278

90-361 Łódź

tel.: (42) 683 44 18

fax: (42) 683 44 02

kierunek: kosmetologia (I); zdrowie publiczne (I), dietetyka (I), pedagogika (I), administracja (I)


Wyższa Szkoła COSINUS (349)

ul. Wólczańska 81

90-515 Łódź

kierunek: socjologia (I), administracja (I), informatyka (I), pedagogika (I), politologia (I)

Wydział Zamiejscowy w Warszawie – kierunek: stosunki międzynarodowe (I), bezpieczeństwo narodowe (I), zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (poprzednio: Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej (236)

ul. Sucharskiego 3, 91-744 Łódź

tel. (0-42) 656-19-06

kierunek: pedagogika (II); pedagogika specjalna (I); praca socjalna (I)


Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego (116)

ul. Św. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź

tel.(0-42) 639-91-10

kierunek: finanse i rachunkowość (I), ekonomia (I), praca socjalna (I), bezpieczeństwo narodowe (I)

Wydział zamiejscowy w Kaliszu – kierunek: ekonomia (I)

Wydział Zamiejscowy w Starachowicach – kierunek: ekonomia (I)

Wydział Zamiejscowy w Koninie – kierunek: informatyka (I)


Wyższa Szkoła Informatyki I Umiejętności (poprzednio: Wyższa Szkoła Informatyki) (109)

ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź

tel. (0-42) 275-01-00

kierunek: informatyka (II), informatyka i ekonometria (I), pedagogika (I), pedagogika (II), ekonomia (I), grafika (I), wychowanie fizyczne (I), architektura wnętrz (I), fizjoterapia (I), zarządzanie (I), kosmetologia (I), administracja (I), grafika (II), mechatronika (I)

Wydziały zamiejscowe w Bydgoszczy – kierunek: informatyka (I), pedagogika (I)

Wydziały zamiejscowe Opatówku – kierunek: informatyka (I), pedagogika (I), praca socjalna (I)

Wydział zamiejscowy we Włocławku – kierunek: informatyka (I), grafika (I), bezpieczeństwo narodowe (I)


Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu (353)

ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź

tel/fax: (0-42) 687 00 44

ul. Kilińskiego 141 90-315 Łódź

tel. (0-42) 674 69 88

kierunek: kosmetologia (I)


Wyższa Szkoła Kupiecka (45)

ul. Pojezierska 97 b, 95-100 Łódź

tel.(0-42) 654-91-27, 654-90-95

kierunek: administracja (I), grafika (I), pedagogika (I), socjologia (I)

Wydziały zamiejscowe w Piotrkowie Tryb., Sieradzu i Szczecinku

kierunek: zarządzanie (I)

Wydział zamiejscowy w Koninie – kierunek: zarządzanie (I), pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu (34)

ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź

tel. (0-42) 652-72-12, 652-70-19, 652-44-17, fax 652-72-12

kierunek: finanse i rachunkowość (I), stosunki międzynarodowe (I), zarządzanie (I)

uwaga: zawieszenie do dnia 30 września 2012 r. uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie”


Wyższa Szkoła Pedagogiczna (267)

ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

tel./fax (0-42) 630-30-72

kierunek: pedagogika (II), pedagogika specjalna (I), socjologia (I)


Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych (121)

ul. Brzozowa 3, 93-101 Łódź

tel./fax (0-42) 684-14-74

kierunek: stosunki międzynarodowe (II), ekonomia (I), filologia (II), europeistyka (I), turystyka i rekreacja (I)

Wydział Zamiejscowy w Kutnie – stosunki międzynarodowe (I)


Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (138)

ul. Targowa 65, 90-324 Łódź

tel./fax (0-42) 678-25-89, 678-05-50, 678-26-71

kierunek: architektura wnętrz (II), wzornictwo (II), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (II), kulturoznawstwo (I)


Wyższa Szkoła Sportowa (346)

ul. Milionowa 12 93 – 193 Łódź

kierunek: wychowanie fizyczne (I)


Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (188)

ul. Senatorska 11, 93-192 Łódź

tel./fax (0-42) 632-42-23

kierunek: turystyka i rekreacja (I)

Wydział zamiejscowy w Gostyninie: turystyka i rekreacja (I)

uwaga: zawieszenie Wydziałowi Zamiejscowemu w Gostyninie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”


Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej (313)

ul. Jarosza 70, lok 22, 90-251 Łódź

tel./fax (0-42) 630-76-00

kierunek: chemia (I)


ŁUKÓW


Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji (212)

ul. Siedlecka 56, 21-400 Łuków

tel. (0-25) 798-54-01

kierunek: zarządzanie (I); politologia (I), socjologia (I), logistyka (I)


MIELEC


Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania (13 wsz) – siedziba uczelni przeniesiona do Krakowa


MIŃSK MAZOWIECKI


Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki (254)

[uczelnia przeniesiona z Józefów]

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (025) 758-86-45

kierunek socjologia (I), pedagogika (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


MYSŁOWICE


Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda (74)

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice

tel. (0-32) 225-38-73, fax 225-38-71

kierunek: pedagogika (II), filozofia (I), historia (I), zdrowie publiczne (I), kulturoznawstwo (I), pedagogika specjalna (I), polityka społeczna (I), praca socjalna (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Chorzowie – kierunek: pedagogika (I)


NADARZYN


Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej (263)

ul. Wiśniowa 26, 05 – 830 Nadarzyn

adres korespondencyjny: ul. Błońska 62, 05 – 830 Nadarzyn

tel/fax (0-22) 729 92 81/82,729 87 96/97

kierunek: informatyka i ekonometria (I)


NOWA RUDA


Polsko – Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”(302)

ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda

tel. 872-60-10, 872-62-12

kierunek: zarządzanie (I), wychowanie fizyczne (I), pielęgniarstwo (I)


NOWY SĄCZ


Wyższa Szkoła Biznesu – National LOUIS UNIVERSITY (191) [Uczelnia powstała z połączenia Wyższej Szkoły Biznesu – National – Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie] (10)

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

tel. (0-18) 449-91-00, 449-91-10

kierunek: zarządzanie (II), administracja (I), informatyka (I), psychologia (MJ), politologia (II), praca socjalna (I)

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie – kierunek: zarządzanie (I), inżynieria chemiczna i procesowa (I)


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości [dawniej: Sądecka Wyższa Szkoła Zawodowa] (277)

ul. Jagiellońska 19, 33-300 Nowy Sącz

tel. (0-18) 441-04-03, 441-09-70

kierunek: geodezja i kartografia (I); inżynieria środowiska (I); turystyka i rekreacja (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja”


OLECKO


Wszechnica Mazurska (11)

Pl. Zamkowy 5, 19-400 Olecko

tel. (0-87) 520-36-44, fax 520-31-33

kierunek: ochrona środowiska (II), administracja (I), filologia (I), pedagogika (I), zarządzanie (I), wychowanie fizyczne (I), pielęgniarstwo (I)


OLSZTYN


Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego (115)

ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn

tel. (0-89) 526-04-00, 526-87-22, fax 526-48-40

kierunek: wychowanie fizyczne (II), fizjoterapia (II), zdrowie publiczne (I), politologia (I), pedagogika (II), filologia – filologia angielska (I)


Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (91)

ul. Artyleryjska 4, 10-165 Olsztyn

tel. (0-89) 534-32-03, tel./fax 534-33-20

kierunek: informatyka (I); ekonomia (I); kulturoznawstwo (I); europeistyka (I), zdrowie publiczne (I), pedagogika (I), mechatronika (I), zarządzanie (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I)


Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP (131)

ul. Barczewskiego 11, 10-061 Olsztyn

tel. (0-89) 529 89 08, 527 55 45

kierunek: informatyka i ekonometria (II), socjologia (II), ekonomia (I), pedagogika (II), informatyka (I), ekonomia (II)

Wydział zamiejscowy w Kętrzynie – kierunek: ekonomia (I), pedagogika (I), administracja (I)


OPOLE


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (100)

ul. Niedziałkowskiego 18, 45-085 Opole

tel. (0-77) 40-21-903, tel./fax 456-64-94

kierunek: zarządzanie (II), pedagogika (II), politologia (I), socjologia (I), informatyka i ekonometria (I), filologia (I), ekonomia (I), logistyka (I), praca socjalna (I), finanse i rachunkowość (I)

Wydział zamiejscowy w Tarnowskich Górach – kierunek: ekonomia (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Tarnowskich Górach – pedagogika (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kluczborku – zarządzanie (I)


OSTROŁĘKA


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (48)

ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka

tel. (0-29) 766-33-88, 760-68-86, fax 760-68-81

kierunek: administracja (I)


Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna (251)

ul. Kołobrzeska 15, 07-401 Ostrołęka

tel. (0-29) 769 10 34

kierunek: zarządzanie (I)


OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI


Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (82)

ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. (0-41) 266-69-73, 266-49-94, fax 263-21-10

kierunek: ekonomia (II), pedagogika (I), politologia (I), socjologia (I), wychowanie fizyczne (I), informatyka (I), fizjoterapia (I), geodezja i kartografia (I), pielęgniarstwo (I); zdrowie publiczne (I), metalurgia (I), bezpieczeństwo narodowe (I), edukacja techniczno-informatyczna (I), turystyka i rekreacja (I), pielęgniarstwo (II), filologia (I)


OSTRÓW WIELKOPOLSKI


Wyższa Szkoła Inżynierska (366)

kierunek: mechanika i budowa maszyn (I)

cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni.


OTWOCK


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych (228)

ul. Armii Krajowej 13, 05-400 Otwock

tel./fax(0-22) 719-52-15

kierunek: socjologia (I), gospodarka przestrzenna (I), zarządzanie (I), informatyka (I), administracja (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku „informatyka”


PABIANICE


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (216)

ul. P. Skargi 1, 95-200 Pabianice

tel. (0-42) 212-16-88 fax 212-16-89

ekonomia (I); pedagogika (I); socjologia (I)


PIŁA


Wyższa Szkoła Biznesu (80)

Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła

tel. (0-67) 212-73-10, 212-51-95, fax 212-49-72

kierunek: administracja (I), filologia (I), zarządzanie (I), informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I), europeistyka (I)


PIŃCZÓW


Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych (310)

ul. 3 Maja 17, 28-400 Pińczów

tel./fax (041) 357-31-12

kierunek: pielęgniarstwo (I); ochrona środowiska (I), dietetyka (I)


PIOTRKÓW TRYBUNALSKI


Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego (271)

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski

kierunek: administracja (I), stosunki międzynarodowe (II), mechatronika (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


PŁOCK


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica (13)

al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

tel. (0-24) 262-47-33, fax 264-31-35

kierunek: administracja (II), zarządzanie (II), pedagogika (II), historia sztuki (I), informatyka (I), politologia (I), wychowanie fizyczne (I), matematyka (I), bezpieczeństwo narodowe (I), praca socjalna (I)

Filie:

w Iławie – kierunek: administracja (I), informatyka (I), pedagogika (I)

w Wyszkowie – kierunek: administracja (I), pedagogika (I), politologia (I), zarządzanie (I), pielęgniarstwo (I)


PODKOWA LEŚNA


Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko (347)

ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna

Tel./Fax: (022) 758 90 51, (022) 243 88 25

kierunek: fizjoterapia (I)


POLKOWICE


Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki (231)

ul. Skalników 6 B, 59-101 Polkowice

tel. (0-76) 746-53-51/53, fax 746-53-52

kierunek: informatyka (I), stosunki międzynarodowe (I), mechatronika (I), administracja (I)


POZNAŃ


Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (poprzednio Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych) (221)

ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań

tel.(0-61) 833 14 33

kierunek: zarządzanie (I), filologia (I): komunikacja interkulturowa w biznesie (I), pedagogika (I)


Schola Posnaniensis – Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w likwidacji)

ul. Krańcowa 89, 61-048 Poznań

tel. (0-61) 879-49-70, 879-49-81, fax 879-49-65

kierunek: malarstwo (II), wzornictwo (II), realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (I), architektura wnętrz (I)


Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania (276)

ul. Św. Marcin 40, 61-807 Poznań

tel. 855-14-68

kierunek: turystyka i rekreacja (II), stosunki międzynarodowe (I)


Wyższa Szkoła Bankowa (47)

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań

tel. (0-61) 655-33-33, 655-32-29, fax 655-32-27

kierunek: finanse i rachunkowość (I i II), zarządzanie (II), informatyka i ekonometria (I), stosunki międzynarodowe (I), administracja (I), socjologia (I)

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie – finanse i rachunkowość (II), informatyka i ekonometria (I), politologia (II), ekonomia (I), logistyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), logistyka (I), zarządzanie (II)


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (316)

ul. Wyspiańskiego 16/4, 60-750 Poznań

tel. (0-61) 851-05-18, fax. (0-61) 866-01-93

kierunek: pedagogika (I), zarządzanie (I), historia (I), bezpieczeństwo narodowe (II)

Wydział Zamiejscowy w Gdańsku – pedagogika (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

Wydział Zamiejscowy w Gliwicach – bezpieczeństwo narodowe (I), pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (315)

ul. Grabowa 22; 61-473 Poznań

tel./fax 061 8327776 fax. 061 8433789

kierunek: fizjoterapia (I), wychowanie fizyczne (I), inżynieria materiałowa (I), pedagogika (I), fizjoterapia (II)

Wydział zamiejscowy w Szczecinie: fizjoterapia (I), turystyka i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej (355)

ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań

tel./fax. (0 61) 833 05 30

kierunek: pedagogika specjalna (I), dietetyka (I), etnologia (I), archeologia (I)


Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości (140)

ul. Gajowa 6, 60-815 Poznań

tel./fax (0-61) 852-87-23, 864-10-40

kierunek: zarządzanie (I)

Wydział Zamiejscowy we Wrześni – kierunek: zarządzanie (I)

Wydział Zamiejscowy w Obornikach – kierunek: zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Handlu i Usług (130)

ul. ąerzyniecka 13, 60-813 Poznań

tel. (0-61) 847-26-10

kierunek: informatyka i ekonometria (I), zarządzanie (I), turystyka i rekreacja (I), bezpieczeństwo narodowe (I), bezpieczeństwo narodowe (II)


Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (28)

ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań

tel. (0-61) 877-10-82, 879-14-81, fax 877-17-11

kierunek: turystyka i rekreacja (II)


Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego  (179)

ul. Św. Marcin 59, 61-806 Poznań

tel. (0-61) 663 62 64, 663 87 06

kierunek: filologia (II), europeistyka (I)


Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (135)

ul. Różana 17A, 61-577 Poznań

tel. (0-61) 834-59-00, 852-42-52, fax 834-59-49

kierunek: ekonomia (I), zarządzanie (I), informatyka (I), socjologia (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), pedagogika (I), ochrona środowiska (I), automatyka i robotyka (I)


Wyższa Szkoła Logistyki (325)

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

tel.(0-61) 852-95-55, tel/fax 855-74-21

kierunek: zarządzanie (II), logistyka (I), ekonomia (I)


Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (90)

ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

tel. (0-61) 858-4360, fax 858-43-62

kierunek: stosunki międzynarodowe (II), politologia (II), socjologia (II), kulturoznawstwo (II), informatyka (I), pedagogika (I), pedagogika (II), grafika (I)


Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I (305)

ul. 28 czerwca 1956 roku 213/215, 61-485 Poznań

tel. (061) 832 11 79

kierunek: pedagogika (II); administracja (II); wychowanie fizyczne (I); kosmetologia (I), fizjoterapia (I); filologia (I), ratownictwo medyczne (I), prawo (MJ), edukacja techniczno-informatyczna (I), stosunki międzynarodowe (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu – kierunek: administracja (I), pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza (370)

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań

kierunek: budownictwo (I)


Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych (134)

ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

tel. (0-61) 886-28-00/01/02

kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II); zarządzanie (I); ochrona dóbr kultury (I); informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I); architektura wnętrz (I); malarstwo (I); wzornictwo (II), prawo (MJ), taniec (I)

Wydział zamiejscowy w Katowicach – kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I); stosunki międzynarodowe (I)

Wydział zamiejscowy w Koninie – kierunek: stosunki międzynarodowe (I); kosmetologia (I)

Wydział zamiejscowy w Kutnie – kierunek: prawo (MJ)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (9)

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

tel./fax (0-61) 835-15-03, 848-40-96

kierunek studiów: administracja (II), zarządzanie (II), politologia (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

Filia we Wrocławiu – kierunek: politologia (II), administracja (I), zarządzanie (I), finanse i rachunkowość (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Wyższa Szkołą Zawodowa „Kadry dla Europy” (318)

ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań

tel. (061) 843 74 77 wew. 107; fax (061) 663 20 64; kom. 0607 926 066

kierunek: ekonomia (I); gospodarka przestrzenna (I), kulturoznawstwo (I); ochrona dóbr kultury (I); pedagogika (II); turystyka i rekreacja (I) , filologia (I), europeistyka (I), architektura i urbanistyka (I)


Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji (dawniej: Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody) (178)

ul. Brzeźnicka 3, 60-133 Poznań

tel./fax (0-61) 867-28-51

kierunek: kosmetologia (I), filologia (I), dietetyka (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

Wydział Zamiejscowy w Gdyni – kierunek: kosmetologia (I)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie – kosmetologia (I)

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim – kierunek: kosmetologia (I)


PRUSZKÓW


Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej (167)

ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków

tel. (0-22) 759-55-28,  tel. 759-83-55

kierunek: turystyka i rekreacja (I), wychowanie fizyczne (I), wychowanie fizyczne (II), administracja (I)

Wydział Zamiejscowy w Warszawie – kierunek: wychowanie fizyczne (I)


PRZEMYŚL


Wyższa Szkoła Prawa i Administracji [dawniej: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania] (75)

Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-700 Przemyśl

tel. (0-16) 677-90-50, 679-13-30, tel/fax 679-13-31

kierunek: zarządzanie (I), administracja (I)

Wydział zamiejscowy w Rzeszowie – kierunek: administracja (II), prawo (MJ), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Wyższa Szkoła Gospodarcza (208)

ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl

tel.(0-16) 678-23-69, 678-27-84, 672-02-31, fax 678-47-88

kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka (I), zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (258)

ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

tel. (016) 676-05-91 fax 676-05-93

kierunek: informatyka (I); pielęgniarstwo (I), kosmetologia (I)


PRZEWORSK


Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (367)

kierunek: zarządzanie (I), technologia żywności i żywienie człowieka (I)


PUCK


Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki – w likwidacji (100 wsz)

ul. Ks. B. Sychty 1, 84-100 Puck

tel.(0-58) 774 76 05


PUŁAWY


Puławska Szkoła Wyższa (123)

ul. Moniuszki 1, 24-100 Puławy

tel./fax (0-81) 887-49-49, 888-81-11

kierunek: administracja (I), politologia (I), socjologia (I), ekonomia (I), fizjoterapia (I), matematyka (I), pedagogika (I), pielęgniarstwo (I)


PUŁTUSK


Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

[dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora] (41)

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

tel. (0-23) 692-16-87, 692-77-54, fax 692-50-82

kierunek: filologia polska (II), historia (II), pedagogika (II), politologia (II), administracja (I), ochrona środowiska (I) [nieprowadzony], turystyka i rekreacja (I), socjologia (II); kulturoznawstwo (I); stosunki międzynarodowe (I), archeologia (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I), bezpieczeństwo narodowe (I)

Wydział zamiejscowy w Ciechanowie – kierunek: turystyka i rekreacja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie – kierunek: politologia (I)


RADOM


Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska (31)

ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

tel. (0-48) 383-11-50 do 55, fax. (0-48) 383-11-50 wew. 55

kierunek: ochrona środowiska (II), turystyka i rekreacja (I), europeistyka (I), inżynieria bezpieczeństwa (I), logistyka (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I), turystyka i rekreacja (I)

Wydział Zamiejscowy w Miechowie – kierunek: ochrona środowiska (I)

Wydział Zamiejscowy w Zakopanem – kierunek: turystyka i rekreacja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ostrowi Mazowieckiej – kierunek: ochrona środowiska (I)

zawieszenie Wydziałowi Zamiejscowemu Ochrony Środowiska w Miechowie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ochrona środowiska”


Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (243)

ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom

tel.(0-48) 385 11 15, 385 11 16

kierunek: inżynieria środowiska (I), inżynieria bezpieczeństwa (I), budownictwo (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I)


Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości (292)

ul. Focha 12, 26-600 Radom

tel.: (0-48) 384 56 59 lub (0-48) 385 13 14

fax: (0-48) 384 56 55

kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji (I)


Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka (145)

ul. Kolejowa 22, 26-600 Radom

tel./fax (0-48) 363-70-07, 384-71-80

kierunek: mechanika i budowa maszyn (I), informatyka (I), ekonomia (I), finanse i rachunkowość (I), administracja (I), europeistyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Grójcu – kierunek: mechanika i budowa maszyn (I)

uwaga: uczelnia powiadomiła Ministerstwo o likwidacji Wydziału Zamiejscowego w Grójcu

uwaga: zawieszenie uprawnień do kształcenia na kierunku „informatyka” na poziomie studiów pierwszego stopnia


Radomska Szkoła Wyższa (65)

ul. Zubrzyckiego 2, 26-600 Radom

tel. (0-48) 344-13-52, 344-13-61, tel./fax 344-13-97

kierunek: finanse i rachunkowość (I), politologia (I), pielęgniarstwo (I), fizjoterapia (I), ekonomia (I), zdrowie publiczne (I), geodezja i kartografia (I)

Wydział Zamiejscowy w Grójcu – kierunek: ekonomia (I)


Wyższa Szkoła Handlowa (142 wsz)

ul. Traugutta 61, 26-600 Radom

tel./fax (0-48) 340-16-94

kierunek: stosunki międzynarodowe (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), administracja (II), informatyka (I), pedagogika (II), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych (341)

ul. Czachowskiego 34 26 – 600 Radom

kierunek: finanse i rachunkowość (I), zdrowie publiczne (I), pedagogika (I), administracja (I), praca socjalna (I), wychowanie fizyczne (I), filologia (I), budownictwo (I), kosmetologia (I), zdrowie publiczne (II), zarządzanie (I)

zawieszenie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”


ROPCZYCE


Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna (147) siedziba uczelni przeniesiona do Rzeszowa


RUDA ŚLĄSKA


Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (205)

ul. Królowej Jadwigi 18, 47-700 Ruda Śląska

tel./fax (0-32) 248-12-92

kierunek: zarządzanie (I), położnictwo (I), pielęgniarstwo (I)


RYKI


Lubelska Szkoła Wyższa [dawniej: Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania] (112)

ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki

tel. (0-81) 865-34-88

kierunek: pedagogika (I)


RZESZÓW


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (81)

ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. (0-17) 866-11-12, fax 866-12-12,

kierunek: ekonomia (II), informatyka i ekonometria (II), turystyka i rekreacja (II), administracja (II), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), elektronika i telekomunikacja (I), europeistyka (I), zdrowie publiczne (II), politologia (I), wychowanie fizyczne (I), informatyka (II), ratownictwo medyczne (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), kosmetologia (I), logistyka (I), finanse i rachunkowość (I), filologia (I), geodezja i kartografia (II), fizjoterapia (I)

Wydziały zamiejscowe w Dębicy i Krośnie – kierunek: ekonomia (I)

Wydział zamiejscowy w Nisku – kierunek: informatyka (I)

Wydział zamiejscowy w Przeworsku – kierunek wychowanie fizyczne (I)

Wydział zamiejscowy w Tyczynie – kierunek: socjologia (I)

Wydział Zamiejscowy we Lwowie – kierunek: ekonomia (I), turystyka i i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna (312)

ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów

kierunek: ekonomia (I), geodezja i kartografia (I), ogrodnictwo (I), administracja (I), praca socjalna (I), nauki o rodzinie (I), filologia (I), gospodarka przestrzenna (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania (99)

ul. Mickiewicza 1-3, 35-064 Rzeszów

tel. (0-17) 852-63-86, 852-61-53, fax 852-61-54

kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), zarządzanie (I)


SANDOMIERZ


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense (73)

ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz

tel. (0-15) 832-60-81, 832-22-85

kierunek: administracja (I), biologia (I), filologia polska (I), historia (I), edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I), matematyka (I), ogrodnictwo (I), pedagogika specjalna (I), zarządzanie (I), kulturoznawstwo (I), pielęgniarstwo (I), ochrona środowiska (I), fizjoterapia (I), administracja (II)


SANOK


Wyższa Szkoła Sanocka

ul. Głogowa 1, 38-500 Sanok

kierunek: europeistyka (I)


SIEDLCE


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (poprzednio: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (161)

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

tel. (0-25) 633-30-32, fax 633-30-51

kierunek: ekonomia (II); zdrowie publiczne (II); ekonomia (I); administracja (I); finanse i rachunkowość (I); informatyka (I), zdrowe publiczne (I); budownictwo (I); pielęgniarstwo (I); architektura krajobrazu (I)


SIEMIATYCZE


Nadbużańska Szkoła Wyższa (222)

ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-310 Siemiatycze

tel.(0-85) 655-59-19

kierunek: zarządzanie (I)


SIERADZ


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu (237)

ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz

kierunek: pedagogika (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


SKIERNIEWICE


Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka (78)

ul. Mazowiecka 1 B, 96-100 Skierniewice

tel. (0-46) 832-11-61

kierunek: ogrodnictwo (II); administracja (I); pedagogika (I); zarządzanie (I); socjologia (I)


SŁUPSK


Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki (dawniej: Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego) (273)

Bałtycka 29, 76-200 Słupsk

tel. (0 59) 841 36 40

kierunek: gospodarka przestrzenna (I), geodezja i kartografia (I)


Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania (54)

ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk

tel. (0-59) 848-28-63/4,

kierunek: finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), turystyka i rekreacja (I)


SOCHACZEW


Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu (113)

ul. Stadionowa 4, 96-500 Sochaczew

tel. (0-46) 862-50-80, 862-79-40

kierunek: zarządzanie (I), ekonomia (I), informatyka i ekonometria (I)


SOPOT


Europejska Szkoła Wyższa (poprzednio: Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa) (241)

ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot

tel. (0-58) 555 90 92, fax 555-90-93

kierunki studiów: wychowanie fizyczne (I), turystyka i rekreacja (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Sopocka Szkoła Wyższa (dawniej: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości) (174)

ul. Kościuszki 47, 81-704 Sopot

tel. (0-58) 555-83-80, fax 550-78-80

kierunek: ekonomia (I); europeistyka (I), architektura krajobrazu (I), architektura i urbanistyka (I), architektura wnętrz (I), europeistyka (I), ochrona dóbr kultury (I), finanse i rachunkowość (I), finanse i rachunkowość (II)

Wydział Zamiejscowy w Chojnicach – kierunek: ekonomia (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I)


Wyższa Szkoła Finansów i Administracji (201)

ul. Pilotów 21, 80-460 Gdańsk

tel.(0-58) 550-97-00, fax 550-97-01

kierunek: zarządzanie (I)


SOSNOWIEC


Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii (293)

ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec

tel./fax. (0-32) 266-20-51

kierunek: ochrona środowiska (I), inżynieria bezpieczeństwa (I)


Wyższa Szkoła Humanitas [dawniej: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu] (110)

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec

tel. (0-32) 266-63-85

kierunek: zarządzanie (II), administracja (II), europeistyka (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II); pedagogika (II), politologia (I), filologia (I), ochrona środowiska (I), historia (I), socjologia (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I), bezpieczeństwo narodowe (I), prawo (JM)


Wyższa Szkoła Medyczna (345)

ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec

tel. (032) 293 74 74

kierunek: pielęgniarstwo (I), ratownictwo medyczne (I), położnictwo (I), turystyka i rekreacja (I)


STALOWA WOLA


Wyższa Szkoła Ekonomiczna (108)

ul. 1 Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola

tel. (0-15) 844-54-88

kierunek: ekonomia (I)


STARGARD SZCZECIŃSKI


Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum (330)

ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński

tel.

kierunek: ekonomia (I); informatyka (I); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I)


STAROGARD GDAŃSKI


Pomorska Szkoła Wyższa (poprzednio: Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej) (191)

ul. Kościuszki 112/114, 83-200 Starogard Gdański

tel. (0-58) 563-00-90

kierunek: informatyka i ekonometria (I), politologia (I); ekonomia (I), pedagogika (I), logistyka (I)

uwaga: decyzja z dnia 22 marca 2010 r. utrzymująca w mocy decyzję zawieszającą uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia.


SUCHA BESKIDZKA


Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (193)

ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka,

tel. (0-33) 874-24-55, 874-20-80

kierunek: politologia (I), informatyka (I), turystyka i rekreacja (II)

SUWAŁKI


Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego (26) w likwidacji

ul. Kościuszki 47 A, 16-400 Suwałki

tel. (0-87) 566-23-08, fax 565-81-21

kierunek: politologia (I)

Uwaga: cofnięcie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „politologia”


Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II (136)

ul. Piłsudskiego 2, 16-400 Suwałki

tel. (0-87) 565-81-28, 565-81-29, fax 565-81-37

kierunek: administracja (I), pedagogika (I), technologia żywności i żywienie człowieka (I)


SZCZECIN


Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (176)

ul. Mieszka I nr 61 c, 71-011 Szczecin

tel. (0-91) 485-33-35

kierunek: politologia (I); pedagogika (II), filologia (I), ekonomia (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), bezpieczeństwo narodowe (I)

Wydział Zamiejscowy w Nowogardzie – kierunek: pedagogika (I)

Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu – kierunek: pedagogika (I)

Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim – kierunek: pedagogika (I)

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie – bezpieczeństwo narodowe (I)


Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (57)

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 71-332 Szczecin

tel. (0-91) 487-59-83, fax 486-15-46

kierunek: administracja (I)


Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna (210)

ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin

tel.(0-91)812-03-97, 433-72-40, tel/fax 434-37-21

kierunek: turystyka i rekreacja (I), finanse i rachunkowość (I), informatyka w gospodarce (I),


Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP (114)

ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin

tel. (0-91) 448-00-21, tel./fax 448-91-05

kierunek: socjologia (II), politologia (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), pedagogika (II), praca socjalna (I)


Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (165)

ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin

tel. (0-91) 423-14-10, 423-14-11, fax 423-33-11

kierunek: zarządzanie (I), stosunki międzynarodowe (I)


Wyższa Szkoła Języków Obcych (226)

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin

tel./fax (91) 489-20-52, 489-20-53

kierunek: filologia (I)


Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia (335)

ul. Waryńskiego 6, 71-310 Szczecin

tel. (091) 488-31-17

kierunek: kosmetologia (I)


Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej (68)

ul. Kolumba 61, 70-035 Szczecin

tel. (0-91) 489-24-47, fax 489-24-48

kierunek: architektura wnętrz (II), grafika (II)


Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (240)

ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin

tel. (0-91) 42-40-875, fax 42-40-876

kierunek: transport (I), edukacja techniczno-informatyczna (I), europeistyka (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania (169)

ul. Dworcowa 20a, 70-900 Szczecin

tel. (0-91) 812-80-18,

kierunek: zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Zawodowa „OECONOMICUS” PTE (162)

Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

tel. (0-91) 455-34-55, fax 455-34-71

kierunek: ekonomia (I); pedagogika (I)


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (15)

al. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin

tel. (0-91) 814-94-50, fax 814-94-40

kierunek: ekonomia (II), informatyka i ekonometria (I), socjologia (I), europeistyka (I), informatyka (I), transport (I)

Wydziały Zamiejscowe w Świnoujściu, Kołobrzegu, Gryficach i Stargardzie Szczecińskim – kierunek: ekonomia (I), fizjoterapia (I)

Wydział Zamiejscowy w Gryficach: ekonomia (I), pedagogika (I)

Wydział Zamiejscowy w Berlinie – kierunek: ekonomia (I)


ŚRODA WIELKOPOLSKA


Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna (333)

ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. 61 222 45 56, fax. 61 222 45 57

kierunek: pedagogika (II), ekonomia (I), matematyka (I), informatyka (I)


ŚWIDNICA


Collegium Humanitatis (poprzednio: Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii) (299)

kierunek: socjologia (I)


Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych (220)

ul. Kliczkowska 34, 58-100 Świdnica

tel. (0-74) 857-75-84

kierunek: informatyka (I), ekonomia (I)


ŚWIECIE


Wyższa Szkoła Języków Obcych (306)

ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie

tel./fax (0-52) 33-30-270, tel.(0-52)33-12-703

kierunek: filologia (II)

Wydział zamiejscowy w Przasnyszu: filologia (I)


Wyższa Szkoła Menedżerska w likwidacji (147 wsz)

wykreślona z rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – decyzja z dnia 4.06.2010 r.


TARNÓW


Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna (64)

Rynek 9, 33-100 Tarnów

tel. (0-14) 621-13-61, 621-28-07, 622-43-14

kierunek: zarządzanie (II), turystyka i rekreacja (I), pedagogika (I), ekonomia (I)

TORUŃ


Toruńska Szkoła Wyższa (281)

ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń

tel. (0-56) 61-07-12

kierunek: administracja (I), stosunki międzynarodowe (II), bezpieczeństwo narodowe (I)


Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (354)

Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

kierunek: kosmetologia (I), logistyka (I), turystyka i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Bankowa (148)

ul. Młodzieżowa 31 a, 87-100 Toruń

tel. (0-56) 66 09 200, fax (0-56) 66 09 207

kierunek: finanse i rachunkowość (II), zarządzanie (I), europeistyka (I), turystyka i rekreacja (I)

Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy – kierunek: finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I), administracja (I), logistyka (I), socjologia (I)


Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej (356)

kierunek: filologia (I)


Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (215)

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń

tel. (0-56) 610-72-00, fax 610-72-01

kierunek: politologia (II); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), kulturoznawstwo (I), informatyka (II)


TUCHOLA


Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem (279)

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola

Kierunek: leśnictwo (I), architektura krajobrazu (I)


TYCHY


Wyższa Szkoła Gospodarki Narodowej (210)

kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji (I), ekonomia (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka (107)

Al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy

tel./fax (0-32) 227-34-40

kierunek: administracja (I), socjologia (I), zarządzanie (I), informatyka i ekonometria (I), stosunki międzynarodowe (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

USTROŃ


Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera (poprzednio: Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera i Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Humanistyczna im prof. Alfreda Meissnera) (170)

ul. Słoneczna 2, 43-450 Ustroń

tel. (0-33) 854-40-90, fax 854-24-55

kierunek: zdrowie publiczne (I), inżynieria materiałowa (I), ochrona środowiska (I), turystyka i rekreacja (I)


WAŁBRZYCH


Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (102)

ul. 1 Maja 131, 58-305 Wałbrzych

tel. (0-74) 848-54-13, 848-65-73

kierunek: informatyka i ekonometria (I); socjologia (I); zarządzanie (I); fizjoterapia (I) pedagogika (I); administracja (I); towaroznawstwo (I); finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (II), pedagogika (II)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy – zarządzanie (I)


WARSZAWA


Akademia Finansów (2) [dawniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości]

ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa

tel. (0-22) 811-60-01, 811-60-06, 811-77-12, tel./fax 811-70-04

kierunek: finanse i rachunkowość (II); stosunki międzynarodowe (II); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), administracja (I)


Akademia Leona Koźmińskiego [dawniej: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego] (17)

ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

tel. (0-22) 519-21-00, fax 811-30-68

kierunek: administracja (II), finanse i rachunkowość (II), prawo (MJ), zarządzanie (II), socjologia (I), europeistyka (I), socjologia (II)


ALMAMER Szkoła Wyższa (poprzednio ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna) (42)

ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa

tel. (0-22) 321-85-85, fax 321-85-84

kierunek: ekonomia (II), turystyka i rekreacja (II), fizjoterapia (I), politologia (II), administracja (I)

Wydział zamiejscowy w Koszalinie – kierunek: ekonomia (I)


Collegium Civitas (129)

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

tel. (0-22) 656-71-87 do 89, 656-77-62, fax. 656-71-75

kierunek: socjologia (II), stosunki międzynarodowe (II), politologia (II), filozofia (I), filologia (I)


Collegium Varsoviense (dawna Szkoła Wyższa Warszawska) (230)

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

tel. 22 290 39 90 w.1, (22) 512 86 71; fax 22 205 04 11, (22) 872 90 75

kierunek: politologia (I), administracja (I), informatyka (I), socjologia (I), elektronika i telekomunikacja (I), gospodarka przestrzenna (I), zarządzanie (I), inżynieria środowiska (I), ekonomia (I), zdrowie publiczne (I)


Europejska Akademia Sztuk (7)

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa

tel. (0-22) 839-93-90, 839-93-98, 869-91-11,

kierunek: grafika (II), malarstwo (II) architektura i urbanistyka (I)


Europejska Wyższa Szkoła Biznesu – w likwidacji (41 wsz)

Adres korespondencyjny: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa


Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna (340)

ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa

01-692 Warszawa

tel. (22) 670-00-07

kierunek: informatyka (I), zarządzanie (I)


Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (137)

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

tel. (0-22) 619-28-90

kierunek: prawo (MJ), administracja (I), stosunki międzynarodowe (I)

Wydział Zamiejscowy w Londynie – kierunek: prawo (JM)

zawieszenie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunkach „administracja”, „stosunki międzynarodowe”


Lingwistyczna Szkoła Wyższa [dawniej: Wyższa Szkoła Języków Obcych „Avans”] (168)

ul. Ogrodowa 46/48, 00-876 Warszawa

tel./fax (0-22) 886-50-12 do 15

kierunek: filologia (I)


„OLYMPUS” Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w likwidacji (61)

ul. Wolność 2 A, 01-018 Warszawa

tel. (0-22) 504-40-00, 504-40-01, tel./fax 504-40-13

kierunek: finanse i rachunkowość (II); filologia (I)

Wydziały zamiejscowe w Łodzi i Stalowej Woli – kierunek: finanse i rachunkowość (I)

W dniu 27 listopada 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 28 lipca 2009 r. zawieszającą Wydziałowi Zamiejscowemu w Stalowej Woli uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”.

W dniu 30 listopada 2009 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 28 lipca 2009 r. zawieszającą uprawnienie do prowadzenia studiów na poziomie pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunku „finanse i rachunkowość”.


Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (365)

ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

tel. (0-22) 620-76-48, fax 620-76-58

kierunek: pedagogika (I), pedagogika (II), praca socjalna (I),


Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w likwidacji (294)


Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (51)

ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

tel. (0-22) 584-45-00

kierunek: informatyka (II); zarządzanie (I), grafika (II), kulturoznawstwo (II), architektura wnętrz (I), ekonomia (I)

Wydział zamiejscowy w Bytomiu – kierunek: informatyka (I), grafika (I)

Wydział zamiejscowy w Gdańsku – kierunek: informatyka (i)


Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych (1)

ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

tel. (0-22) 841-37-11, fax 841-31-27

kierunek: administracja (II); ekonomia (II); prawo (MJ); informatyka (I); socjologia (I)

Uwaga:

1.zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja;

2. zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunku ekonomia.


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (29)

ul. Chełmska 21 A, 00-724 Warszawa

rekrutacja: ul. Elektronowa 8, 08-219 Warszawa, tel.814-81-56

tel. (0-22) 851-28-88 do 90, fax 851-28-87

kierunek: zarządzanie (II), socjologia (I), politologia (I), gospodarka przestrzenna (I), pedagogika (I), filozofia (I), architektura i urbanistyka (I)

Wydziały zamiejscowe w Chełmie – kierunek: zarządzanie (I), gospodarka przestrzenna (I), socjologia (I), pielęgniarstwo (I)

Wydział zamiejscowy w Elblągu – kierunek: zarządzanie (I), gospodarka przestrzenna (I)

Wydział zamiejscowy w Krakowie – kierunek: zarządzanie (I), politologia (I), socjologia (I), pedagogika (I), turystyka i rekreacja (I)

Wydział zamiejscowy w Opolu – kierunek: socjologia (I), gospodarka przestrzenna (I), stosunki międzynarodowe (I)

Wydział zamiejscowy w Zabrzu – kierunek: stosunki międzynarodowe (I)


Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (207)

ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

tel.(0-22) 644-04-55, tel./fax 644-07-97

kierunek: informatyka (I), turystyka i rekreacja (I), filologia polska (I), geografia (I), socjologia (I), historia (I), pedagogika (I), zdrowie publiczne (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (95)

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

tel. (0-22) 517-99-00, tel./fax 517-99-01

kierunek: psychologia (MJ); socjologia (II); kulturoznawstwo (II); filologia (II); filozofia (I); politologia (II); zdrowie publiczne (I); filologia polska (I); informatyka (I); stosunki międzynarodowe (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), prawo (MJ), zarządzanie (I), administracja (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), stosunki międzynarodowe (II)

Wydział zamiejscowy w Sopocie – kierunek: psychologia (MJ); kulturoznawstwo (I), fizjoterapia (I), filologia (I)

Wydział zamiejscowy we Wrocławiu – kierunek: psychologia (MJ), europeistyka (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), socjologia (II), grafika (I), stosunki międzynarodowe (I), fizjoterapia (I)

Wydział zamiejscowy w Poznaniu – kierunek: turystyka i rekreacja (I), prawo (JM), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), gospodarka przestrzenna (I), psychologia (JM)

wydział zamiejscowy w Katowicach – kierunek: psychologia (JM), kulturoznawstwo (I), stosunki międzynarodowe (I)


Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych  w likwidacji (90 wsz) – pozwolenie na działalność wygasło

ul. Świętojerska 3/5/7, 00-236 Warszawa

budynek A, III piętro

adres do korespondencji: Pałac Kultury i Nauki, skrytka pocztowa 34,

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

tel. (0-22) 499-67-96, fax 499-67-97, 0 696-80-55-51

kierunek: zarządzanie (I), wzornictwo (I)


Uczelnia Łazarskiego (poprzednio: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego) (22)

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

tel. (0-22) 853-75-43, tel./fax 853-75-44

kierunek: ekonomia (II); prawo (MJ); administracja (II); informatyka (I); finanse i rachunkowość (I); zarządzanie (I); stosunki międzynarodowe (II); pedagogika specjalna (I)


Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie [dawniej: Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej] (106)

ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa

tel. (0-22) 675-88-65, fax 675-88-66

kierunek: ekonomia (II), informatyka i ekonometria (I), geodezja i kartografia (I), socjologia (I), turystyka i rekreacja (I), zdrowie publiczne (I), pedagogika (I), pielęgniarstwo (I), prawo (JM), pedagogika (II), budownictwo (I), informatyka (I), elektrotechnika (I)


Uczelnia Vistula (poprzednio: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna) (94)

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. (0-22) 457-23-00, fax. 457-23-03

kierunek: ekonomia (II); informatyka (I); stosunki międzynarodowe (I); filologia (I), turystyka i rekreacja (I), socjologia (I), finanse i rachunkowość (I), zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mińsku Mazowieckim – kierunek: ekonomia (I)


VIAMODA Szkoła Wyższa (372)

kierunek: wzornictwo (I)


Warszawska Szkoła Biznesu w likwidacji (24)


Warszawska Szkoła Filmowa (371)

ul. Generała Zajączka 7, 01-518 Warszawa

kierunek: reżyseria (I), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I)


Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa (12)

ul. Siedmiogrodzka 3 a, 01-204 Warszawa

tel. (0-22) 862-32-24

kierunek studiów: zarządzanie (II)


Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego (35)

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

tel. 22 290 39 90 w.1, (22) 512 86 71; fax 22 205 04 11, (22) 872 90 75

kierunek: zarządzanie (II)


Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (246)

ul. Bema 87, 01-233 Warszawa

tel. (0-22) 888 07 87, fax 376 87 92

kierunek: kulturoznawstwo (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), filologia polska (I), kulturoznawstwo (II)


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki [dawniej: Szkoła Wyższa Mila College] (184)

ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

tel. (0-22) 489-64-52, 489-64-92, fax 489-64-91

kierunek: informatyka (II)


Wszechnica Polska Szkoła Wyższa (poprzednio: Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa TWP) (195)

Pałac Kultury i Nauki, p. VIII, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa,

tel. (0-22) 656-61-92 fax. 624-88-35

dział rekrutacji pok. 825 tel. 656-62-56, fax. 827-76-71

kierunek: pedagogika (II); administracja (I); filologia (II), bezpieczeństwo narodowe (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), finanse i rachunkowość (I), zdrowie publiczne (I), informatyka (I)


Wyższa Szkoła Administracji i Nowych Technologii (364)

kierunek: mechatronika (I), administracja (I), informatyka (I)

cofnięcie pozwolenia na utworzenie uczelni


Wyższa Szkoła Administracyjno – Społeczna (274)

ul. Grochowska 346/348, 03-838 Warszawa

tel. (0-22) 810-76-87, 619-14-80

kierunek: administracja (II), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), europeistyka (I)


Wyższa Szkoła Artystyczna – WSA (352)

ul. Noakowskiego 14, 00-666 Warszawa

Tel./fax: (22) 621-39-65

wsa@wsa.art.pl

kierunek: malarstwo (I)


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Pisudskiego (poprzednio: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony) (319)

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa

tel. (0-22) 848-28-22

kierunek: administracja (I), bezpieczeństwo narodowe (II), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)

Wydział Zamiejscowy w Nisku – kierunek: bezpieczeństwo narodowe (I)


Wyższa Szkoła Cła i Logistyki  (194)

ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa,

tel. (0-22) (22) 262-88-00, fax (22) 262-88-01

kierunek: stosunki międzynarodowe (II), transport (I)


Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza (71)

ul. Nowy Świat 58, 00-363 Warszawa

tel. (0-22) 826-10-96, fax 826-89-62

kierunek: politologia (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), historia (I)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie – kierunek: politologia (I),

Wydział Zamiejscowy w Białymstoku – kierunek historia (I),

Wydział Zamiejscowy w Kielcach – kierunek: historia (I)

Wydział Zamiejscowy w Radomiu – kierunek: historia (I)

uwaga: Uczelnia poinformowała Ministerstwo o likwidacji kierunku politologia, Wydziału Zamiejscowego w Kielcach oraz Wydziału Zamiejscowego w Białymstoku.


Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie (253)

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa

tel. (0-22) 877 38 91

kierunek: wychowanie fizyczne (I);

Zamiejscowy Instytut Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek: wychowanie fizyczne (I), turystyka i rekreacja (I)

Zamiejscowy Instytut Sportu i Rekreacji w Wiśle – kierunek: wychowanie fizyczne (I)


Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (62)

ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa

tel. (0-22) 825-80-32, 825-80-33, fax 825-80-31

kierunek: ochrona środowiska (II); zarządzanie i inżynieria produkcji (II); architektura i urbanistyka (I); architektura krajobrazu (I); zarządzanie (I); budownictwo (I); informatyka i ekonometria (I); architektura wnętrz (I); edukacja techniczno-informatyczna (I); zdrowie publiczne (I), wzornictwo (I), architektura i urbanistyka (II)


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (261)

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

tel.(0-22) 536-54-54, fax 536-54-64

kierunek: psychologia (MJ); finanse i rachunkowość (II); zarządzanie (II), politologia (I); pielęgniarstwo (I), prawo (MJ), administracja (I)


Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami (120)

ul. Karowa 31, 00-380 Warszawa

tel. (0-22) 828-97-34, 828-97-38

kierunek: ekonomia (II), administracja (I), architektura i urbanistyka (I), architektura krajobrazu (I),

Wydziały zamiejscowe w Białymstoku i Gdańsku – kierunek: ekonomia (I)


Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka (70)

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

tel. (0-22) 622-01-09, fax 629-44-13

kierunek: ekonomia (II); finanse i rachunkowość (I); zarządzanie (I), turystyka i rekreacja (I)

Wydział Zamiejscowy w Radomiu – kierunek: historia (I)

Uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie”


Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki (84)

ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa

tel. (0-22) 818-15-08, tel./fax 818-69-54

kierunek: turystyka i rekreacja (II), dietetyka (I)


Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (87)

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

tel. 22 348-65-500, fax: 22 348-65-01

kierunek: informatyka (II), zarządzanie (II), informatyka i ekonometria (I), administracja (I), grafika (I), grafika (II)


Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji (311)

ul. Meksykańska 6, 03-948 Warszawa

tel. (0-22) 672 59 80, 672 59 66

kierunek: administracja (II), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), bezpieczeństwo narodowe (II), logistyka (I), informatyka (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I)


Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania (284)

ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa

tel.(0-22) 646-20-60, fax (0-22) 646-34-18

kierunek: gospodarka przestrzenna (I), zarządzanie (I), ochrona środowiska (I), informatyka (I), administracja (I), kosmetologia (I)


Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia (39)

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

tel. (0-22) 833-83-09, 833-81-18, fax 832-15-22

kierunek: politologia (II), aktorstwo (MJ)


Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych (317)

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

zajęcia dydaktyczne: ul. Rakowiecka 2D

kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I); filologia (I); politologia (I); stosunki międzynarodowe (I), pedagogika (I)


Wyższa Szkoła Mazowiecka (304)

al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

tel. (022) 498-46-07 do 09

kierunek: europeistyka (I); zdrowie publiczne (I), fizjoterapia (I); administracja (I), pielęgniarstwo (I)

W dniu 22 lutego 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję z dnia 11 stycznia 2010 r.  cofającą uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku europeistyka na poziomie studiów pierwszego stopnia.


Wyższa Szkoła Menedżerska (60)

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

tel. (0-22) 59-00-700, fax 59-00-713

kierunek: zarządzanie (II); prawo (MJ); zarządzanie i inżynieria produkcji (I); informatyka (I); administracja (I); administracja (II); stosunki międzynarodowe (II); pielęgniarstwo (I); pedagogika (II), politologia (I), europeistyka (I), bezpieczeństwo narodowe (I)

Wydział zamiejscowy w Ciechanowie – kierunek: zarządzanie (I), informatyka (I); administracja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie – kierunek: zarządzanie (I), administracja (I)


Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa (235)

ul. 17 stycznia 32, 02-148 Warszawa

tel. (0-22) 576-47-36,

kierunek: zarządzanie (I), turystyka i rekreacja (I), europeistyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Koszalinie – kierunek: turystyka i rekreacja (I)

wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni oraz nakazu jej likwidacji (pismo z dnia 1 marca 2012 r.)

uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: „zarządzanie”, „turystyka i rekreacja”


Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP (20)

ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa

tel. (0-22) 823-66-23, fax 823-66-69

kierunek: pedagogika (II); politologia (II); filologia (I); filologia polska (I), kulturoznawstwo (I), socjologia (I)

wydziały zamiejscowe w: Olsztynie, Katowicach, Człuchowie, Wałbrzychu, Lublinie, Szczecinie.

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – praca socjalna (I), praca socjalna (II)


Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP (53)

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

tel. (0-22) 330-57-27, 330-57-35

kierunek: pedagogika (II), kulturoznawstwo (I)


Wyższa Szkoła Promocji (200)

Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

tel.(0-22) 433-77-30, 433-76-16

kierunek: zarządzanie (II)


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (358)

ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa

kierunek: kosmetologia (I)


Wyższa Szkoła Rehabilitacji (339)

ul. Obozowa 20

01-161 Warszawa

Kierunek: fizjoterapia (I), ratownictwo medyczne (I)


Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (89)

Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

tel. (0-22) 877-07-16, 877-07-18, 877-07-20, fax 877-07-14

kierunek: ekonomia (I), finanse i rachunkowość (I), pedagogika (I), bezpieczeństwo narodowe (I)

Uwaga: zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia” oraz uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika”.


Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (124)

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

tel./fax (0-22) 665-81-38, 665-81-69, fax 655-81-36

kierunek: politologia (I), politologia (II)


Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych (poprzednio: Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów) (334)

kierunek: politologia (I), organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I)

cofnięcie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „politologia”


Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w likwidacji (106 wsz)

ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-950 Warszawa

tel. (0-22) 616 29 64, 617 86 41, 828 10 57

kierunek: grafika (I); edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I); realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (I); reżyseria (I)


Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (209)

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

tel. 22 290 39 90 w.1, (22) 512 86 71; fax 22 205 04 11, (22) 872 90 75

kierunek: stosunki międzynarodowe (I), informatyka (I)


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (308)

ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

tel. (022) 536-54-11, fax 536-54-08

kierunek: informatyka (I)


Wyższa Szkoła Trenerów Sportu (357)

kierunek: sport (I)


Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (285)

Al. Prymasa Tysiąclecia 38 01-242 Warszawa

tel. (0-22) 855-47-59

kierunek: turystyka i rekreacja (II), socjologia (I), informatyka i ekonometria (I), filologia (I)


Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza (58)

ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

tel. (0-22) 834-04-31, tel./fax 834-57-14

kierunek: turystyka i rekreacja (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University (3)

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa

tel. (022) 847-07-11, 843-76-92, 843-78-48, 853-38-46, fax 847-22-82

kierunek: zarządzanie (II), ekonomia (I)

Oddział Małopolski w Krakowie – kierunek: zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (5)

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa

tel. (0-22) 539-19-19, 539-1950, fax 539-19-51

kierunek: prawo (MJ); zarządzanie (II); finanse i rachunkowość (I); stosunki międzynarodowe (I), administracja (II), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), psychologia (JM), bezpieczeństwo wewnętrzne (II)

Wydział Zamiejscowy w Płońsku – kierunek: zarządzanie  (I), administracja (I)

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – kierunek: prawo (JM), administracja (I)

Wydział Zamiejscowy w Łodzi – kierunek: administracja (I), zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (202)

ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa

tel./fax 643-06-83

kierunek: socjologia (I), bezpieczeństwo narodowe (I), zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia (181)

ul. Podwale 13, 02-252 Warszawa

tel. (0-22) 635-50-09, fax 816-11-61

kierunek: kosmetologia (II); towaroznawstwo (I), praca socjalna (I), zdrowie publiczne (I)


WEJHEROWO


Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa (280)

ul. Dworcowa 7, 84-200 Wejherowo

tel. (0-58) 672-25-50

kierunek: socjologia (I), zarządzanie (I), pielęgniarstwo (I), ochrona środowiska (I), ekonomia (I)


WŁOCŁAWEK


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (69)

ul. Piwna 3, 87-800 Włocławek

tel. (0-54) 23-04-106, fax 23-04-111

kierunek: pedagogika (II); historia (II); administracja (I); ekonomia (I); filologia polska (I); filozofia (I) ochrona środowiska (I); informatyka (I); pielęgniarstwo (II); wychowanie fizyczne (I); socjologia (I) położnictwo (I); europeistyka (I), bezpieczeństwo narodowe (I), praca socjalna (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I)


Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości (320)

ul. Lęgska 20, 87-800 Włocławek

kierunek: transport (I), budownictwo (I), edukacja techniczno-informatyczna (I), logistyka (I)


WOŁOMIN


Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera (322)

ul. Legionów 85, 05-200 Wołomin

tel./fax (022) 787 40 44

kierunek: filologia (I), ekonomia (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia.


WROCŁAW


Dolnośląska Szkoła Wyższa  (dawniej: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP) (118)

ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław

tel. (071) 358 27 00 do 04

tel./fax (071) 358 27 14

kierunek: pedagogika (II); pedagogika specjalna (II); dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II); stosunki międzynarodowe (II), kulturoznawstwo (I); etnologia (I), filozofia (I), praca socjalna (I), bezpieczeństwo narodowe (II), geodezja i kartografia (I), nauki o rodzinie (I), nawigacja (I), historia (I)

Wydział Zamiejscowy w Kłodzku – kierunek: pedagogika (I), pedagogika (II)


Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor” (183)

ul J. Wł. Dawida 9/11, 50-527 Wrocław

tel. (0-71) 342-35-07, 342-35-03

kierunek: administracja (I), praca socjalna (I)


Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (336)

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

tel. (0-71) 346 99 00

fax (0-71) 346 99 50

kierunek: teologia (I)


Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (206)

ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław

rekrutacja: ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

tel./fax: (0-71) 325-15-61, 325-15-14

kierunek: transport (I), zarządzanie (I), logistyka (II), gospodarka przestrzenna (I)


Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna (poprzednio: Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna) (337)

uczelnia utworzona 19 października 2006 r.

ul. (brak danych adresowych)

tel.

kierunek: kosmetologia (I), ratownictwo medyczne (I), zdrowie publiczne (I), dietetyka (I), pielęgniarstwo (I)


Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania (256)

ul. Drobnera 5, 50-257 Wrocław

tel.(0-71) 791-77-22/33,

kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki (I), ochrona dóbr kultury (I)


Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (301)

ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

tel./fax (071) 788-94-29

kierunek: informatyka (I), turystyka i rekreacja (I), filologia (I), informatyka (II)


Wyższa Szkoła Bankowa (146)

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

tel. (0-71) 359-46-46 do 48, fax 359-36-80

kierunek: finanse i rachunkowość (II); zarządzanie (II), turystyka i rekreacja (I), logistyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Opolu – kierunek ekonomia (I), administracja (I), zarządzanie (I), zarządzanie (II)


Wyższa Szkoła Filologiczna (234)

ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław

tel. (0-71) 328 14 14, fax 322-10-06

kierunek filologia (II)


Wyższa Szkoła Fizjoterapii (154)

ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław

tel. (0-71) 342-50-02, 342-84-67

kierunek: kosmetologia (I), fizjoterapia (II), kosmetologia (II)


Wyższa Szkoła Handlowa (111)

ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław

tel. (0-71) 337-00-46, 337-00-47, fax 337-00-41

kierunek: zarządzanie (II), informatyka i ekonometria (I), europeistyka (II), turystyka i rekreacja (I), ekonomia (I), finanse i rachunkowość (I), turystyka i rekreacja (II)


Wyższa Szkoła Humanistyczna (255)

ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

tel. (0-71) 78-89-666, 78-22-222

kierunek: geodezja i kartografia (I), gospodarka przestrzenna (I), fizjoterapia (I), wychowanie fizyczne (I), architektura wnętrz (I), budownictwo (I), filologia (I), architektura i urbanistyka (I)

Uwaga:

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „gospodarka przestrzenna”

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo”.


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „COPERNICUS” (227)

ul. Inowrocławska 56, 53-648 Wrocław

tel. (0-71) 795-03-93, tel./fax 359-10-44

kierunek: administracja (I), informatyka (I), fizjoterapia (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu (359)

kierunek: sport (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” (122)

ul. Krakowska 56/64, 50-425 Wrocław

tel. (0-71) 37-72-100/101, 27-72-116/117 tel./fax 37-72-107

kierunek: zarządzanie (II), politologia (I), zarządzanie i inżynieria produkcji (I), informatyka (I), gospodarka przestrzenna (I), stosunki międzynarodowe (I), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II), filologia (I), pedagogika (II), ekonomia (I)

Wydział zamiejscowy w Kępnie – kierunek: zarządzanie (I)

Wydział zamiejscowy w Kłodzku – kierunek: turystyka i rekreacja (I)), zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kępnie – kierunek: zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Lubinie – zarządzanie (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pardubicach – zarządzanie (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów (59)

ul. Pabianicka 2, 53-339 Wrocław

tel. (0-71) 36-46-001, fax 36-46-003

kierunek: finanse i rachunkowość (II), informatyka i ekonometria (I), politologia (I), zarządzanie (I), filologia (I)

zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”


ZAMOŚĆ


Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego (141)

Koszary 8, 22-400 Zamość

tel./fax (0-84) 638-82-00/02

kierunek: administracja (I); ekonomia (I); socjologia (I); grafika (I); bezpieczeństwo narodowe (I)


Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (127)

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

tel. (0-84) 638-26-09, tel./fax 638-26-10

kierunek: fizjoterapia (II), administracja (I), ekonomia (I), informatyka i ekonometria (I), pedagogika (I), ochrona dóbr kultury (I), zdrowie publiczne (I), pielęgniarstwo (I), budownictwo (I), dziennikarstwo  i komunikacja społeczna (I), bezpieczeństwo wewnętrzne (I), informatyka (I)


ZAWIERCIE


Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania (158)

ul. Marszałkowska 28 D, 42-400 Zawiercie

tel. (0-32) 670-62-44, tel./fax 672-12-66

kierunek: informatyka (I)

Wydział Zamiejscowy w Sosnowcu – kierunek wychowanie fizyczne (I), turystyka i rekreacja (I)

Wydział Zamiejscowy w Częstochowie – kierunek: kosmetologia (I)


ZIELONA GÓRA


Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego (351)

Zielona Góra

kierunek: kosmetologia (I), zdrowie publiczne (I), pedagogika specjalna (I)


Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II (250)

Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra

tel. (068) 329-09-94/5, fax 329-09-93

kierunek: ekonomia (I), polityka społeczna (I)


ŻARY


Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy (289)

ul. Żagańska 11, 68-200 Żary

kierunek: pedagogika (II), filologia (I), bezpieczeństwo narodowe (I)

Wydział Zamiejscowy w Gubinie – pedagogika (I)


ŻYRARDÓW


Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (363)

Ul. G.Narutowicza 35, 96-30 Żyrardów

Tel. 46 855 47 09, fax. 46 855 46 64

kierunek: pielęgniarstwo (I), ratownictwo medyczne (I), zdrowie publiczne (I), bezpieczeństwo i higiena pracy (I)


Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego (133)

ul. Waryńskiego 1,96-300 Żyrardów

tel. (046) 855-61-62

kierunek: ekonomia (I)

Zamiejscowy Wydział Ekonomiczny w Dublinie – ekonomia (I)


ŻYWIEC


Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności  (189)

ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec

tel. (0-33) 861-00-52 do 53

kierunek: fizjoterapia (I); administracja (I); turystyka i rekreacja (I); pielęgniarstwo (I); wychowanie fizyczne (I), kosmetologia (I)

– zawieszenie uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja” (decyzja z dnia 29 sierpnia 2011 r.)


OSTATNIA AKTUALIZACJA 10 SIERPNIA 2012R.źródło: nauka.gov.pl