Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Biuro nieczynne

Dzień dobry,

informujemy, iż od dnia 5 października 2018 biuro będzie nieczynne, wszelkie zamówienia złożone do dnia 4 października 2018 do godziny 12:00 będą realizowane normalnie, zamówienia złożone później będą realizowane w poniedziałek 15 października 2018,

Nowy adres korespondencyjny

ul. Wielicka 91/38,
30-552 Kraków

pozostałe dane bez zmian

Nowa bezpłatna usługa w KRS

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ udostępni bezpłatną usługę: Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Zgodnie z art. 19e ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z póź. zm.) dodanym ustawą z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych ustawa (Dz.U. z 2018 r. poz. 398) złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 oraz 70a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 .poz. 395) następuje, przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznym udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

System Repozytorium Dokumentów Finansowych będzie umożliwiał:

– Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Począwszy od 15 marca 2018 r., skuteczne złożenie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych zwalnia z obowiązku odpłatnego złożenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (udostępnionego pod nazwą „Portal S24 – rejestracja Spółki Inne wnioski”) wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiany w KRS

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym od dnia 15
marca 2018 roku złożenie dokumentów , o których mowa w art.69 ustawy o
rachunkowości – czyli sprawozdań finansowych będzie możliwe wyłącznie przez
ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa
Sprawiedliwości. Będzie je można zgłosić bezpośrednio i bezpłatnie do nowo
utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych bez pośrednictwa Sądu albo
odpłatnie składając jak dotychczas druk Z-30 ale również tylko drogą
elektroniczną.

Od 15 marca 2018 roku nie będzie możliwe składanie dokumentów sprawozdania
finansowego w formie papierowej.

W związku z powyższym konieczne jest aby co najmniej jedna osoba uprawniona
do reprezentowania podmiotu (Spółki) posiadała kwalifikowany podpis
elektroniczny lub profil zaufany ePUAP aby można było w/w dokumenty
autoryzować a następnie wysłać do repozytorium dokumentów.

Dane naszych Klientów są bezpieczne ponieważ ich NIE gromadzimy

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować, iż zgodnie z naszą polityką prywatności NIE przetwarzamy danych naszych klientów i nie zamierzamy tego robić również po 25 maja 2018r.
NIE zbieramy danych, w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności należących do zasobów Centrum Informacji sp. z o.o.,
Mając powyższe na uwadze pragniemy jeszcze raz wyraźnie zaznaczyć, iż żadne Państwa dane nie są nigdzie przechowywane, udostępniane, sprzedawane ani wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób przez Centrum Informacji sp. o.o.